Špidla mystifikuje o bourání vesnic uhelnými doly

 
Premiér neví, o čem mluví, nebo si vymýšlí - tak Hnutí DUHA komentovalo dnešní tvrzení předsedy vlády, že rozhodování o hranicích těžby chránících severočeské vesnice před uhelnými doly už nespadá do kompetence vlády.
Vladimír Špidla ve dnes zveřejněném rozhovoru pro týdeník Respekt řekl, že "těžební limity podle zákona přecházejí do pravomoci krajů a vláda je nemůže přímo ovlivňovat, jednání se odehrávají mezi krajem, báňským úřadem a ministerstvem životního prostředí."
Ve skutečnosti takzvané územní ekologické limity, které vláda vyhlásila svým usnesením v roce 1991, nadále platí. Žádný zákon, který by je zrušil nebo převedl do pravomoci krajů či kohokoli jiného než kabinetu neexistuje a ani není navržen.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Hranice těžby platí a budou platit, dokud většina členů vlády nezvedne ruku pro návrh tuto ochranu obcí zrušit. Spadají do kompetence kabinetu a ani sebevětší přání premiéra nezbaví vládu odpovědnosti rozhodnout, zda cestu dalšímu bourání vesnic kvůli uhelným dolům otevře, nebo nikoli. Pochybnosti o tom, zda budou či nebudou dolům obětovány další obce, už musí konečně přestat."
 
Informační list Hnutí DUHA o limitech těžby a ohrožených obcích (z roku 1998): http://www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/suroviny/obecne/suroviny4.htm
Tisková zpráva o územních limitech: http://www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=82
Komentář Hnutí DUHA k návrhu energetické politiky: http://www.hnutiduha.cz/aktivity/energetika/komentar_ep.doc