Směšná pokuta za závažný přestupek. ČIŽP motivuje k porušování limitů na ochranu ovzduší


Česká inspekce životního prostředí dnes oznámila, že uložila společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s. za překročení emisního stropu pro oxidy síry při spalování uhlí pokutu ve výši pouhých 300 000 Kč [1], přestože maximální možný trest za tento přestupek je 10 milionů korun (tedy třicetinásobek). [2] Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace považují udělenou pokutu za směšně nízkou i vzhledem k tomu, že sama ČIŽP označila zjištěný nedostatek za závažný a závažnost přestupku za zvýšenou. 


Hnutí DUHA a Greenpeace upozorňují, že udělování nízkých pokut za závažné přestupky motivuje firmy k porušování předpisů, neboť je pokuty vyjdou levněji než instalace technologií na snižování znečištění. V srpnu tohoto roku začnou platit nové emisní limity pro velké zdroje znečištění ovzduší, jako jsou například uhelné elektrárny. Do té doby musí provozovatelé instalovat nové filtry, získat výjimku, přejít do záložního režimu provozu nebo provoz úplně odstavit. 


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“Za závažný přestupek směšná pokuta na úrovni 3 procent maximální sazby. Česká inspekce životního prostředí tím poslala Pavlu Tykačovy návod, jak vyřešit svízelnou situaci, kdy už roky marně usiluje o přestřelené výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice a několik měsíců i pro Počerady. Jestli bude porušovat limity a dostane za to pokutu tři sta tisíc korun, tak se smíchy potrhá, jak ušetřil za nové filtry.”


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Již několik let prosazujeme, že by se uhelné elektrárny měly připravit na nové emisní limity a vypouštět do ovzduší méně nebezpečných a jedovatých látek. Snažíme se zabránit tomu, aby dostávaly na vypouštění nečistot výjimky ze zákona. Cellá snaha chránit životní prostředí přijde vniveč, pokud budou za vážné porušování emisních limitů padat jen směšně nízké pokuty. V takovém případě budou velcí znečišťovatelé vypouštět jedy dál, jen občas zaplatí nějakou tu malou pokutku, aby se neřeklo. Obávám se, že Česká inspekce životního prostředí v tomto případě úplně rezignovala na svou funkci.”


Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://www.cizp.cz/Ustecka-spolecnost-ENERGY-nedodrzela-emisni-strop-pro-oxidy-siry.html


[2] 

Jedná se o přestupek dle § 37 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo provozuje zařízení v rozporu s integrovaným povolením a dle § 37 odst. 6 písm. b) téhož zákona je možné za tento přestupek uložit pokutu do 10 milionů korun.