Školy, polikliniky, parky, cyklostezky a tramvaje obětí megalomanského plánu brněnské radnice

Starostky městských částí Ivanovice a Nový Lískovec, Strana zelených a Hnutí DUHA se postaví do čela odporu brněnských občanů proti návrhu  brněnských  radních škrtnout v městském rozpočtu na rok 2004 desítky veřejně prospěšných staveb, jako jsou rekonstrukce poliklinik, škol, parků, kulturních památek či budování nových tramvajových tratí, cyklostezek, oprav komunikací a osvětlení nebo kanalizačních sběračů v městských částech. Navržené škrty mají umožnit nasypat 3 miliardy korun do dlouhodobého financování riskantního projektu odsunu brněnského hlavního nádraží.
Občané mají ze zákona právo se k navrženému rozpočtu vyjádřit v rozpravě při zasedání zastupitelstva. Starostky Ivanovic a Nového Lískovce, členové městského zastupitelstva za zelené a Hnutí DUHA proto vyzývají občany města Brna, aby v úterý 9. prosince v 8.00 ráno přišli na zasedání zastupitelstva využít svého zákonného práva a sdělili zastupitelům svůj nesouhlas s navrhovanými škrty.
Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA a mluvčí oponentů plánu, řekl:
“Megalomanský projekt odsunu hlavního vlakového nádraží z centra Brňanům přinese jen zhoršení dostupnosti železniční dopravy. Je nezodpovědným ekonomickým dobrodružstvím několika politiků, kteří nejenže dosud nedokázali věrohodně doložit, kolik má celá akce včetně vyvolaných investic stát, ale na ni ani nezajistili jiné prostředky, než ty z městské pokladny. Mají-li se kvůli tomuto megaprojektu na dlouhou dobu zastavit v celém Brně investice do nových tramvajových tratí, oprav poliklinik, škol, kulturních památek či budování cyklostezek, pak není divu, že se občané ozvou."