Silná aliance žádá Nečase, aby investoval do chytrých domů

Svaz měst a obcí, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz českých a moravských bytových družstev, Českomoravská konfederace odborových svazů a Hnutí DUHA to společně navrhly v dopise adresovaném premiéru Petru Nečasovi [1].

„Věříme, že takové řešení posílí českou ekonomiku, ulehčí domácnostem a sníží naši závislost na dovozu energie“, argumentují.

Program by měl domácnostem, městům či obcím i krajům pomoci s důkladnou energetickou renovací budov: zateplením, výměnou oken či vybavením domů moderními zdroji tepla: kotly na biomasu, solárními kolektory na střechách a podobně.

Srazí tak účty za teplo a sníží závislost domácností i veřejných budov na drahém zemním plynu z nestabilních zemí.

Pokud Česká republika využije rozumných možností k zateplování domů, při ekonomické životnosti 25 let a se započtením nově postavených efektivních budov by čistý zisk činil 223 miliard korun.

Navíc peníze, které program investuje, zůstanou v domácí ekonomice. Vytvoří desítky tisíc pracovních míst pro české zedníky, dělníky a inženýry.

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky, řekl:
„Pro obce a města je velmi důležité, aby byla vyčleněna částka také pro veřejné budovy. Investice do úspor energií splňuje podmínky udržitelného rozvoje, neboť chrání životní prostředí i zlepšuje zaměstnanost. Tím přispívá k ekonomickému růstu a má také sociální rozměr, protože šetří prostředky vlastníků, nájemníků, ale také rodičů dětí v mateřských školách.“

Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, řekl:
„Vnímáme to jako jedinečnou možnost kombinace podpory stavebnictví a budoucích úspor energie.“

Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, řekl:
„Pokud prostředky získané z prodeje emisních povolenek stát věnuje na podporu energeticky vědomých oprav a zateplení bytových domů, má obrovskou šanci se vypořádat s dluhem z předchozích období. Stávající bytový fond patří k největším konzumentům energií na vytápění a při snížení v řádu desítek procent je možno kalkulovat s roční úsporou energie v řádech milionů gigajoulů, snížením emisí škodlivých látek spojených s výrobou tepla v tisících tunách, podporou zaměstnanosti v regionech v tisících pracovních místech a pro uživatele bytů s finanční úsporou v řádu miliard korun. Tento postup by byl plně v souladu s vládní Koncepcí bydlení ČR do roku 2020, ve které vláda jako jeden z nástrojů podpory bydlení ukládá připravit Program na podporu snižování energetické náročnosti stávajících budov.“  

Stanislav Antoniv, člen Rady ČMKOS a předseda Odborového svazu Stavba ČR, řekl:
„Podporujeme tuto iniciativu zejména proto, že přispěje k udržení zaměstnanosti nejen ve stavebnictví, ale díky silnému multiplikačnímu efektu i v dalších oborech. Zájmem vlády rozpočtové odpovědnosti musí být to samé.“

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Vláda má neopakovatelnou příležitost začít s plošnou energetickou renovací domů. Ekonomika bude silnější, rodiny ušetří tisíce korun za vytápění a srazíme naši nebezpečnou závislost na dováženém plynu.“ Poznámky: [1] Dopis aliance ke stažení ZDE.