Poslanci mohou pomoci obcím ve sporu o radioaktivní úložiště

Poslanci dnes začali debatovat o Senátem navržené novele takzvaného atomového zákona. Novela v případě přijetí umožní obcím a krajům účastnit se povolování jaderných elektráren, úložišť radioaktivních odpadů a dalších zařízení. Z nich jsou dosud vyloučeny, a to i tehdy, když se jaderné zařízení nachází na jejich území. Změnu zákona proto prosazují desítky obcí [1] a řada nevládních sdružení.
Navržené změny dále prodlužují lhůtu pro možnost žádat odškodnění v případě zdravotní újmy způsobené při jaderné havárii a přiznávají finanční kompenzace obcím, na jejichž území se nachází jaderné zařízení. Tím reagují na zkušenosti, podle nichž v místech okolo jaderných zařízení klesá cena nemovitostí, příjmy z turistického ruchu a podobně.
Oproti Senátem schválené verzi ale sdružení Calla a Hnutí DUHA podporují i další změny. Prosazují zejména zvýšení finanční odpovědnosti provozovatelů jaderných zařízení za případné škody při jaderné havárii, která je nyní omezena limitem 6 miliard korun [2]. Tento stav znamená neoprávněnou konkurenční výhodu na trhu s elektřinou pro výrobce z jaderných elektráren a riziko, že skutečné škody nakonec zaplatí stát. 
Obce by také měly dostat právo veta při rozhodování o umístění jaderných zařízení.
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:
"Schválení novely atomového zákona Senátem je první krůček k odstranění systémových výhod, kterých využívá jaderný průmysl. Zájmem společnosti je, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měly  právo rozhodovat o své budoucnosti. Naše zákony také musí odpovídat podepsaným mezinárodním úmluvám."
Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
"Obce a místní občané musí mít právo podílet se na rozhodování o tom, zda se za jejich domy umístí úložiště vyhořelého jaderného paliva. Dosavadní přístup jim to neumožňoval. Radioaktivní odpad je nevyřešeným problémem jaderné energetiky a dokud si s ním nebudeme vědět rady, měli bychom ho přestat produkovat."
Podrobnější údaje o novele atomového zákona v informačním listu: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/rao_novela.pdf a na webové stránce: www.calla.ecn.cz/index.php3?path=energetika&inc=8_atomzak.inc
 
Poznámky:
[1] Například 38 starostů z regionů, kde by mohlo stát hlubinné úložiště, v říjnu požádalo poslance, aby novelu schválili.
[2] Protokol o doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody, který Česká republika podepsala, žádá minimální výši odpovědnosti za škody nejméně 300 SDR (Special Drawing Rights, což odpovídá dnešním asi 12 miliardám korun).