Odpadková revoluce pro města i kraje v kostce

Návod k lepšímu nakládání s odpady a zajištění kvalitních recyklačních služeb pro občany poskytují městům i krajským úřadům dvě publikace, které vydalo Hnutí DUHA. Pomohou radnicím i krajům uskutečnit odpadkovou revoluci, kterou před měsícem vláda vyhlásila svým desetiletým plánem.
Publikace zajišťují bojový plán i seznam úkolů pro uskutečnění odpadkové revoluce:
·               První [1] podrobně popisuje koncepci tzv. nulového odpadu – strategii postupného snižování množství odpadků, které končí na skládkách či ve spalovnách, během několika desetiletí až na nulu. Uskutečňuje ji již řada měst a regionů v Evropě i zámoří. Publikace shrnuje přínosy, hlavní kroky i okruhy opatření a popisuje výsledky některých úspěšných míst, která se pro ni rozhodla. Vysvětluje přitom, jak je pro úspěch důležité stanovení ambiciózního cíle.
·               Druhá publikace shrnuje hlavní opatření, která úspěch nulového odpadu umožňují [2]. Popisuje inovativní řešení třídění odpadu, recyklace, kompostování a tzv. mechanicko biologického zpracování zbytkových odpadů i podařené příklady převážně z evropských měst.
Mezi hlavní hrdiny obou publikací patří Drážďany, které v roce 1996 zrušily projekt spalovny jako drahý a zbytečný. Namísto toho se rozhodly pro kombinaci lepší recyklace a zařízení na mechanicko-biologické zpracování zbytků. Ukázalo se, že toto řešení vyžaduje nižší investiční i provozní náklady a přitom zajistilo dramatické zlepšení využívání odpadu. Drážďany se tak už v roce 2001 staly prvním německým městem, jež splnilo požadavky zákona na míru recyklace platné od června 2005 – a dokonce plní i cíl spolkového ministerstva životního prostředí pro rok 2020. Drtivá většina odpadu, který vzniká v drážďanských domech a bytech, se recykluje, kompostuje nebo jinak využívá.
Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
"Obě publikace budou sloužit hlavně jako užitečná praktická příručka pro městské a krajské zastupitele, starosty a úředníky na radnicích i na hejtmanstvích. Popisuje hlavní kroky, které musí města i kraje udělat, aby se odpadní suroviny využívaly a nikoli sypaly na skládky nebo pálily ve spalovnách, aby občanům zajistily lepší recyklační služby a aby odpadové hospodářství řešily šetrnou a čistou cestou. Příklad Drážďan, města s podmínkami velmi podobnými českým, ukazuje, že radnice mohou dramaticky zlepšit své výsledky, snížit množství odpadků na skládkách a ještě ušetřit peníze."
Obě publikace jsou k dispozici u Hnutí DUHA i na internetové stránce www.hnutiduha.cz/odpady.
Poznámky:
[1] Nulový odpad: moderní, ambiciózní koncepce odpadového hospodářství, Hnutí DUHA 2003, lze stáhnout na
http://www.hnutiduha.cz/publikace/studie/nulovy_odpad.pdf
[2] Bez skládek i spaloven: šetrnější, levnější i koncepčnější řešení odpadového hospodářství, Hnutí DUHA 2003, lze stáhnout na
http://www.hnutiduha.cz/publikace/studie/bez_spaloven.pdf