Odmítne Hospodářský výbor protivládní vzpouru dvou poslanců z ANO a ČSSD?

Oba chtějí uhelným elekrárnám pomoci plýtvat uhlí

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny zítra posoudí návrhy dvou poslanců z ANO a ČSSD, kteří cupují vládní usnesení k zákonu o hospodaření energií (tisk 413). Poslanci Pavel Pustějovský (ANO) a Petr Dolínek (ČSSD) totiž ve 2. čtení (16. řijna) předložili celkem 3 pozměňovací návrhy [1] k aktuálnímu znění novely, které fakticky ruší současnou povinnost provozovatelů starých uhelných elektráren investovat při rekonstrukcích do zvyšování účinnosti [2].

Úplně stejnou změnu - kterou nyní navrhuje poslanec za ANO Pustějovský - v této novele přitom v únoru zamítla vláda, když přímo na svém zasedání nařídila odstranit tento novelizační bod z návrhu předloženého minulou ministryní průmyslu Martou Novákovou [3]. Změna od poslance Dolínka zase kopíruje původní návrh MPO, který předložilo do mezirezortního připomínkového řízení a bylo odmítnuto ostatními ministerstvy.

V praxi oba návrhy představují přihrávku zejména pro byznys Pavla Tykače, který se snaží prodlužovat provoz elektrárny Chvaletice a vyhnout se zvyšování účinnosti, ale také snižování znečištění ovzduší [4]. Podobně by se Tykačovi změna velmi hodila, pokud mu ČEZ prodá uhelnou elektrárnu Počerady a on bude chtít prodlužovat její provoz.

Oba návrhy navíc obsahují stejné, zcela mylné zdůvodnění. Poslanci v nich obsáhle vysvětlují, že elektrárny dnes musí draze modernizovat při sebemenší změně dokončené stavby (např. zateplení administrativní budovy). To je však omyl: povinnost se vztahuje pouze na změny spočívající v rekonstrukci kotle. To je explicitně uvedeno v prováděcí vyhlášce [5]. Současná právní úprava tak není žádnou překážkou např. pro zateplení budov a úpravy či rozšíření skládky biomasy, jak mylně uvádí návrhy.

Nyní jde tedy novela na Hospodářský výbor, kde se k nim vyjádří Ministerstvo průmyslu a obchodu i členové a členky výboru.

Zamezit plýtvání uhlím v nízkoúčinné výrobě elektřiny je jedním z pilířů Státní energetické koncepce ČR, která dokonce uložila zavedení penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí [6].

Jiří Koželouh, vedoucí energetického a klimatického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Návrhy poslanců z ANO a ČSSD Pustějovského a Dolínka k novele zákona o hospodaření energii jsou vzpourou proti vládě, která svým usnesením přesně stejnou změnu vyškrtla z návrhu tehdejší ministryně průmyslu Marty Novákové. Minimálně vládní poslanci a zástupce ministerstva by měli být proti těmto poslaneckým změnám, jinak bude celá vláda i vládní koalice pro smích. A nejvíce by se smál kontroverzní podnikatel Pavel Tykač, kterému tím poslanci Pustějovský a Dolinek dávají perfektní přihrávku pro jeho byznysové plány s plýtvání uhlím. Naopak Státní energetická koncepce ČR by ostrouhala.”

Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Laura Haiselová, Frank Bold, 770 170 722, laura.haiselova@frankbold.org

Poznámky:
[1] Jedná se o pozměňovací návrh č. 3246 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=142582) a č. 3247 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=163460) poslance Pavla Pustějovského.

Poslanec Petr Dolínek podal jeden jeden pozměňovací návrh (který by vedl ke stejnému problému jako dva pozměňovací návrhy od pana poslance Pustějovského) - č. 3083: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=159186

[2] Konkrétně se jedná o změnu § 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který v současnosti stanoví povinnost plnit minimální standard energetické účinnosti při každé změně stavby (prodloužení životnosti) výrobny elektřiny nebo tepla, která se týká kotle. Podle pozměňovacích návrhů má být povinnost plnit tento standard pouze při (dle poslance Dolínka) “změně technologických celků” (co to znamená, má definovat vyhláška, jejíž návrh však poslanci nepředložili, a není vůbec jisté, že by bude kdy vydána) respektive (dle poslance Pustějovského) při “úplné nebo částečné výměně zařízení nebo provozních systémů s dopadem na instalovaný výkon” (instalovaný výkon jednotlivých bloků elektrárny se však například v případě Chvaletic samozřejmě neměnil).

V praxi to znamená, že se významně zúží počet případů, kdy bude zákon vyžadovat, aby elektrárny při prodloužení životnosti zvyšovaly svou energetickou účinnost.

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vlada-zarazila-malou-domu-pro-pavla-tykace

[4] Modernizace bloků B3 a B4 Elektrárny Chvaletice proběhla jak bez splnění standardů minimální energetické účinnosti, tak bez posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) a účasti okolních obcí a veřejnosti. O žalobě rozhoduje Městský soud v Praze poté, co Nejvyšší správní soud vyhověl organizaci Frank Bold a první rozsudek Městského soudu v Praze zrušil. Více např. zde: http://oenergetice.cz/elektrina/prazsky-soud-bude-znova-resit-stavebni-p...

Elektrárna se chce vyhnout i povinnosti snižovat znečištění ovzduší oxidy dusíku a rtutí: https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/2446/hanba-elektrarna-ch...

[5] Vyhláška č. 441/2012 Sb., v příloze č. 15 a 18 v poznámce pod čarou.

[6] V platné SEK se hned na šesti místech (Viz str. 46, 49, 60, 67 a 2 x 68) píše, že stát má znevýhodnit samostatnou výrobu elektřiny z hnědého uhlí v elektrárnách (s obvyklou účinností 30 - 40 %) a přednost ve využívání uhlí má dostat kombinovaná výroba elektřiny a tepla v teplárnách (s obvyklou účinností přes 60 %). MPO mělo prosadit novelu zákona o hospodaření energií, která měla "Zajistit co nejrychlejší zavedení malusů pro nízkoúčinně kondenzačně vyrobenou elektřinu z uhlí" (úkol 6.1.c, termín 31.12.2015). MPO s návrhem novely narazilo v roce 2016 v Poslanecké sněmovně PČR a od té doby se plnění úkolu nepohnulo.