Nové vládě chybí jasný ekologický plán. Hnutí DUHA a Zelený Kruh upozorňují na priority

Nové členky a členové čerstvě jmenované vlády Petra Fialy před sebou mají zásadní výzvy také v oblasti změny klimatu, modernizace energetiky a péče o českou krajinu. Koaliční smlouva je přitom v těchto bodech příliš obecná. Ekologické organizace proto upozorňují na témata a kroky, které by mělo obsahovat následné programové prohlášení, pokud chce vláda řešit klíčové problémy: stanovení termínu odklonu od uhlí na rok 2030, jasný cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů, změnu zemědělských dotací, aby pomáhaly oživit krajinu, chránit přírodu a adaptovat se na klimatickou změnu či zrychlení a zkvalitnění povolování staveb zavedením závazného jednotného environmentálního povolení zahrnujícího účast veřejnosti.


Dle hodnocení koaliční smlouvy [1] se stranám podařilo dostat kvalitní předvolební program alespoň jedné z koalic do koaliční smlouvy jen ve čtyřech případech (zdravé lesy, chráněná území a druhy, zadržování vody v krajině a obnovitelné zdroje energie). V šesti případech je koaliční smlouva slabší, než program Pirátů a STAN - jedná se o odpady, jadernou energetiku, dopravu, těžbu surovin, účast občanů při posuzování stavebních záměrů a klimatickou politiku jako celek. Ve čtyřech příkladech pak koaliční smlouva nezahrnuje některé předvolební sliby ani jedné z koalic - ovzduší, půda a zemědělství, odklon od uhlí, úspory energií. Ekologické organizace proto vyzývají vznikající vládu k zpřesnění ve finálním programovém prohlášení.


Ambiciózní předvolební plány pro půdu a zemědělství [2,3] se do koaliční smlouvy propsaly jen částečně. Programové prohlášení by mělo zahrnout také:

  • rozvoj ekologického zemědělství na orné půdě (v tuto chvíli máme většinu ekologického zemědělství na loukách a pastvinách, efekt snižování environmentální zátěže je tak omezený)

  • revizi dotací ze Společné zemědělské politiky a jejich podmínek, taky aby podporovaly péči o krajinu adaptovanou na klimatickou změnu a chránící biodiverzitu a ochranu půdy před erozí

  • podporu výzkumu a poradenství v ekologickém zemědělství

  • snižování využívání umělých hnojiv a pesticidů.


Koaliční smlouva nenavrhuje stanovení konkrétního roku konce uhlí, pouze říká, že “Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí dříve než v roce 2038.” Programové prohlášení by mělo v souladu s předvolebním programem Pirátů a STAN [4] a předvolebními deklaracemi KDU-ČSL [5], TOP 09 [6] či ODS [7] a Pirátů [8] stanovit termín - ideálně rok 2030. Česko potřebuje také závazný cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů, aby uhlí nebylo nahrazováno zejména zemním plynem.


Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Nové vládní strany deklarují omezení záborů půdy a ničení krajiny. To ale nejde s klientelistickým a chaotickým stavebním zákonem, který ochranu půdy i přírody naopak drasticky omezuje. Vláda musí prosadit, aby o záborech půdy, kácení zeleně a dalších dopadech staveb na životní prostředí rozhodovaly odborné orgány státní správy a ne stavební úřady. Měly by tak činit rychle a efektivně v jediném závazném správním řízení za účasti veřejnosti - tzv. Jednotném environmentálním povolení.


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl: 

“Že s uhlím musíme skončit dříve, než v roce 2038 není nic nového. To bylo jasné už když Babišova vláda hodila takový plán ministru Havlíčkovi na hlavu. Mezitím konec uhlí zkrátila z roku 2038 na rok 2030 i nová německá vláda. Česká vláda nesmí otálet a měla by hned na začátek udělat podobně jasné rozhodnutí a rozběhnout přípravu české energetiky na odklon od uhlí ideálně do roku 2030.”   


Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekla:

“Vláda musí revidovat Společnou zemědělskou politiku tak, aby zajistila, že se do krajiny vrátí remízky, meze, mokřady a další krajinné prvky. Jen tak udržíme rozmanitost venkovské krajiny. Z polí musí zmizet nebezpečná chemie, která tráví nejen hmyz a ptáky, ale otravuje pomalu a tiše i nás.

I když spotřeba biopotravin v Česku roste, zemědělců hospodařících v režimu ekologického zemědělství přibývá jen velmi pomalu. Pomůže jim především dobré poradenství, výzkum, který aplikuje nejmodernější poznatky, a větší podpora při hospodaření na orné půdě.”


Kontakty:

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, tel.: 724 215 068, e-mail: daniel.vondrous@zelenykruh.cz 

Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA, tel.: 723 559 495, e-mail: jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, tel.: 608 283 530, e-mail: 

eliska.voznikova@hnutiduha.cz [1] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/hodnoceni-od-ekologickych-organizaci-v-koalicni-smlouve-chybi-klicove-predvolebni-sliby


[2] https://www.piratiastarostove.cz/program/zdrava-a-odolna-krajina/


[3] https://www.spolu21.cz/program/spolu-pro-udrzitelny-zivot 


[4] V programu uvádí: “Budeme prosazovat odklon od uhlí v roce 2033 vzhledem k exportnímu přebytku a vývoji hospodářství.” 


[5] Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve speciálu Událostí a komentářů “Zelená země” 2. června 2021: “Můžeme tady x.krát říkat jestli 2038 nebo 30, to není to nejzásadnější, nicméně když chcete datum, my ho v našem programu SPOLU máme a říkáme, že bychom to chtěli zvládnout k roku 2030.” https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411033260603-zelena-zeme/ (1:08:20)


Marian Jurečka (KDU-ČSL) v debatě DVTV 24. září 2021: „Jako koalice SPOLU bychom chtěli udělat maximum pro to, abychom od uhlí mohli odcházet kolem roku 2030. A odklon od uhlí a chybějící zdroje lze nahradit zdroji obnovitelnými jako je fotovoltaika. I nadále pak musíme spoléhat na jádro,“ vysvětlil Jurečka s tím, že klíčový nadále zůstane i plyn.” https://www.kdu.cz/aktualne/z-medii/marian-jurecka-(kdu-csl)-koalice-spolu-udela-maxim 


[6] Markéta Pekarová Adamová na Facebooku 15. června 2021: Je 21. století – čas skoncovat s dobou uhelnou! Ochrana životního prostředí je jeden z nejsilnějších závazků, které vůči příštím generacím máme a jeden ze základních pilířů našeho programu. Chceme, aby se nám v Česku dobře žilo a dobře dýchalo. Proto je naším cílem do roku 2030 prosadit ukončení těžby uhlí! (doprovodný obrázek uvádí heslo “SPOLU za konec doby uhelné” a loga KDU-ČSL, ODS a TOP 09): https://www.facebook.com/marketa.pekarova.adamova.top09/photos/a.517867848296800/4130718580345024/ 


[7] Petr Bendl (ODS) ve speciálu Události a komentáře “Zelená země” 2. června 2021: “Marian Jurečka už to tady řekl. 2030. Za předpokladů, které tady uvedl. Já bych to jenom opakoval” https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411033260603-zelena-zeme/ (1:14:03)


[8] V anketě ekologických organizací Piráti podpořili konec uhlí 2030, STAN 2033 (Otázka byla: „Podpoříte postupný odklon české energetiky od spalování uhlí s ukončením v roce 2030 a přijetí legislativy, která to zajistí?“ https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.pdf