Největší a možná nejriskantnější ekologickou legislativou nového Evropského parlamentu se může stát obchodní dohoda s USA

TTIP ohrožuje zdravotní a ekologické standardy Unie

Chystaná euroamerická obchodní smlouva se může stát největší – a možná nejriskantnější – proměnou ekologické legislativy, o níž bude nový Evropský parlament hlasovat v příštích pěti letech. Hnutí DUHA na to poukazuje v čerstvé analýze, kterou poslalo všem nově zvoleným europoslancům z České republiky [1].

Ekologická organizace připomněla, že některé klauzule se mohou promítnout do každodenního života Čechů a Češek i milionů Evropanů. Proto apeluje na poslance, aby už nyní požadovali záruky, že smlouva nebude rušit platná pravidla na ochranu zdraví a životního prostředí, jako je zákaz prodeje masa z dobytka krmeného růstovými hormony.

EU a USA už řadu měsíců vyjednávají o takzvaném Transatlantickém investičním a obchodním partnerství (TTIP), které má spočívat hlavně v ujednocení různých pravidel či norem v odvětvích, jako je zemědělství a výroba potravin, chemický průmysl, automobilový průmysl nebo bankovnictví. Analýza Hnutí DUHA poukazuje na to, že se vznikající smlouva dotýká také řady velmi citlivých bodů.

Americké a evropské regule se totiž v řadě důležitých bodů liší, například:

  • Američtí výrobci potravin nebo farmáři mohou používat řadu látek, jež jsou v Evropě i dalších zemích zakázány, například podávat dobytku růstové hormony nebo prasatům kontroverzní přípravek ractopamin.
  • Evropská unie podle nových pravidel důkladně kontroluje, zda chemikálie používané ve spotřebním zboží neškodí zdraví, ale USA se řídí obstarožním, skoro čtyřicet let starým zákonem.
  • Tuzemští výrobci kosmetiky nesmí používat 1328 rizikových chemikálií, ale američtí jich mají zakázáno pouze jedenáct.

USA mají mnohem laxnější standardy na účinnost automobilových motorů, takže americké vozy daleko více plýtvají palivem.

Expertiza, kterou nechal zpracovat Evropský parlament, poukázala právě na ochranu zdraví před chemickými látkami jako jednu z věcí, které by chystaná smlouva mohla nepříznivě postihnout [2].

Hnutí DUHA a jeho partnerské organizace prosazují, aby chystaná smlouva rozlišovala mezi technickými normami a standardy, které se promítají do každodenního života českých i evropských rodin.

Nový Evropský parlament se zítra poprvé sejde a zahájí svůj pětiletý mandát.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Spolupráce napříč Atlantikem určitě dává smysl, bez ní nemůžeme řešit třeba energetické inovace. Ale jsou věci, které Amerika a Evropa dělají jinak, a smlouva to musí respektovat.“

 „Smlouva by měla nakreslit tlustou čáru mezi banálními technickými normami a důležitými standardy, jako jsou pravidla na ochranu zdraví před rizikovými chemikáliemi nebo regule, jaké přípravky farmáři smí podávat dobytku.“

 „Čeští poslanci by měli požadovat záruky, že smlouva umožní Evropě nadále regulovat například dovoz potravin, které obsahují růstové hormony a jiné kontroverzní přípravky.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace; telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Kompletní analýzu lze stáhnout na www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/06/ttip_diplomacie_vsedniho_zivota.pdf

[2] Gestetter, C., Mehling, M., Eberle, A., Salés, K.: Legal implications of TTIP for the acquis communautaire in ENVI relevant sectors, European Commission DG Internal Policies 2013: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-ENVI_ET%282013%29507492_EN.pdf

Šítky aktuality: