Návrh pařížské dohody je na světě, konference ale nekončí

Komenář Klimatické koalice: Právě představený finální návrh klimatické dohody z Paříže říká, že lidstvo má směřovat k zastavení nárůstu globální teploty na hranici 1,5 stupně a nepřekročit  hranici 2 stupňů Celsia. <--break->

Zásadní praktický nedostatek - kontrastující s vysokými ambicemi  je však absence konkrétního a závazného cíle pro snížení globálních emisí skleníkových plynů do roku 2050. Jednotlivé státy nyní budou muset přijmout zákony a strategie pro dostatečné snížení emisí.

Jednání nicméně představením návrhu neskončila. Shromáždění politici nyní musí představený návrh schválit. Konec konference lze očekávat v pozdních večerních hodinách.

„Pokud bude tento návrh dohody schválen, znamená to na jednu stranu nečekaný posun – shodu na nutnosti udržet oteplování planety na bezpečnější úrovni výrazně pod dvěma stupni Celsia, ideálně na hranici 1,5 stupně. Dohoda ale postrádá jasně definované kroky, jak ambiciózního cíle dosáhnout. To je domácí úkol pro politiky, který si z Paříže odvážejí,” komentuje předběžné výsledky Frantiišek Marčík z analytického centra Glopolis.

„V oblasti financování nenavrhuje dohoda žádný zásadní posun. Závazky rozvinutých zemí zůstávají víceméně na stejné výši, od roku 2020 by měly financovat opatření v rozvojových zemich v objemu nejméně 100 miliard dolarů ročně. Pozitivní je navrhované zveřejňování finančních závazků jednotlivých zemí a jejich dvouletá aktualizace. Díky konferenci v Paříži má Zelený klimatický fond (GCF) k dispozici více peněz na aktuální projekty, nicméně i tak jde zatím jen o 6,5 miliard USD,” komentuje přímo z místa Hugo Charvát z Centra pro dopravu a energetiku.

„Navržená dohoda je  přes všechny nedostatky  průlomová a bude znamenat, že i česká ekonomika se bude muset nasměřovat na postupné ukončení závislosti na fosilních palivech. Konkrétně Sobotkova vláda musí bezodkladné schválit a v Parlamentu prosadit antifosilní zákon, který udá závazné tempo snižování spotřeby fosilních paliv a umožní současné i budoucím vládám přijímat jednotlivá účinná a ekonomicky přínosná opatření,“ popisuje praktický dopad návrhu dohody pro Českou republiku Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.

Kontakt
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, 723 559 495
  

 

Foto na titulní straně:  Surfnico (Own work)(CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons
Šítky aktuality: