Najdi svého farmáře: Jak nákupy lidí ovlivňují zdraví krajiny

Seznámit a vzájemně propojit spotřebitele a zájemce o kvalitní lokální potraviny s jejich pěstiteli v okolí Brna se dnes v Otevřené zahradě Nadace Partnerství rozhodlo Hnutí DUHA. 10 farem [1] z širokého okolí Brna od Vysočiny, přes Tišnovsko, Znojemsko či Břeclavsko si pro gurmány připravilo ochutnávku sýrů, panenských olejů, marmelád, vína a především zeleniny z jejich polí. Propojením producentů a spotřebitelů chce ekologická organizace mimo jiné poukázat na fakt, že obsah našeho jídelníčku ovlivňuje nejen naše zdraví, ale i podobu a zdraví české a moravské krajiny. Lidé se zároveň mohli rovnou přihlásit do KPZ, tedy systému komunitou podporovaného zemědělství.

 

KPZ je jednou z forem podpory lokálních zemědělců a zemědělkyň, které přímo podporují lidé, kteří od nich odebírají zeleninu, ovoce či další produkci. Úrodu pro daný rok si předplácí na začátku sezóny a tím dávají důvěru vybranému pěstiteli, který získá prostředky pro pěstování v dané sezóně. Odběratelé, kteří se do KPZ zapojí, navazují důvěrnější vztah se svým dodavatelem zdravého jídla a mohou se také podílet o péči o farmu. Tento způsob produkce a spotřeby potravin vytváří příznivější potravinový systém – umožňuje spotřebitelům získat lokální, zdravé, většinou ekologicky šetrně pěstované jídlo, produkované s péčí a radostí.

 

Na akci se představily farmy z okolí Brna, které do města zavážejí své bedýnky, jako je Dobro-družný Statek, Živá farma, Sociální podnik Jasan, Biofarma Petra či významný bio pěstitel Ekofarma Deblín, ale také přímo farma z Brna, která svou produkci rozváží na kole a jmenuje se Zelený koloběh.

 

Podpora lokálních zemědělců a výrobců potravin v rámci místních komunit je jedním z pilířů takzvaných BIO regionů. A právě takový BIO region [2] by mohl vzniknout na území Jihomoravského kraje. Hnutí DUHA společně s dalšími organizacemi [3] propojuje v rámci vznikajícího BIO regionu dodavatele a odběratele, komunikuje s veřejnou správou, motivuje k využívání bio produktů ve školách a veřejném stravování. Cílem je zvyšovat odbyt a motivaci dalších zemědělců k přechodu na ekologické zemědělství směrem ke zdravé a pestré krajině a fungujícím a podporujícím komunitám. Rozvoj BIO regionu probíhá také díky podpoře Norských fondů. K projektu přispěli také místní podnikatelé jako například rodinná firma Mouka Tišnov, která vyrábí popruhy, významní dárci Hnutí DUHA, kteří podporují myšlenku propojeného fungujícího regionu postaveného na zdravé krajině, jídle a spolupráci. 

 

Eliška Vozníková z Hnutí DUHA řekla:

„Víme, že máme v okolí Brna řadu zemědělců, kteří pěstují lokální zdravé potraviny v bio kvalitě a také víme, že tu jsou spotřebitelé, kteří lokální zdravé jídlo chtějí. Cílem dnešní akce jednoduše je, aby se vzájemně seznámili, zjistili, kdo na jedné straně pěstuje skvělé brambory a okurky nebo dělá výborné biovíno, a kdo přesně takové produkty na druhé straně žádá. Dnešní akce je místo pro pěstitele, spotřebitele, ale třeba i gastrospecialisty, aby návázali vztahy a z polí, sadů a vinic okolo Brna dostali na talíře místních lidí kvalitní jídlo a pití.“


Podpořeno:


Poznámky:


[1] Farmy, které se účastní akce Najdi svého farmáře: Dobrodružný statek https://www.dobro-druznystatek.cz/, Živá farma https://www.facebook.com/zivafarma/ , Sociální podnik Jasan https://www.facebook.com/spjasan, Zelený koloběh https://www.facebook.com/zelenykolobeh, Biofarma Petra https://biofarmapetra.wixsite.com/damnice,  U kozy a petržele https://sites.google.com/view/ukozyapetrzele, Vinařství Válka https://vinarstvivalka.cz/, Ekofarma Nelepeč https://www.farmanelepec.cz/,  Ze Stodoly https://www.zestodoly.cz/, Ekofarma Deblín https://www.ekofarmadeblin.cz/ 


[2] BIO region je vymezené území, kde zemědělci, podnikatelé, občanská sdružení a orgány veřejné správy uzavírají dohodu o rozvoji ekologického zemědělství (EZ) s cílem maximalizovat ekonomický, ekologický a sociokulturní potenciál území. 


[3] Projekt podpořený Norskem prostřednictvím Norských fondů. Název projektu: Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu. Partneři projektu: Masarykova univerzita, Ekotoxa, Impact Hub, Impact Hub Agder (Norsko), Asociace místních potravinových iniciativ.