Ministr Brabec rozšířil Novou zelenou úsporám i na střešní fotovoltaiku

Úspěch ale může podkopat ministr Mládek a ERÚ.

Na pořízení malé fotovoltaické elektrárny na střechu nebo fasádu mohou domácnosti v příštích šesti letech získat dotaci 35 až 100 tisíc korun. Vyplývá to z dnes zveřejněné výzvy Nové zelené úsporám [1], kterou přivítalo Hnutí DUHA i zástupci instalačních firem. Úspěch programu ovšem mohou zcela podkopat vyhlášky připravované ministrem Mládkem a Energetickým regulačním úřadem.

Fotovoltaický podprogram, který vhodně doplňuje hlavní zaměření Nové zelené úsporám na zateplování domů, zvládne podpořit tisíce projektů ročně. Nastavení programu zvýhodňuje systémy s možností akumulace vyrobené elektřiny. Podporuje tak aktuální trend posilování soběstačnosti domácností, který slibuje výraznou změnu na evropském energetickém trhu.

Zařazení investiční podpory malých fotovoltaických elektráren do Nové zelené úsporám je důležitým a vítaným krokem Státního fondu životního prostředí, ale o úspěchu navrhovaného podpůrného schématu se rozhodne v jiných kancelářích. Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad totiž aktuálně chystají technické vyhlášky, jejichž výsledná podoba může instalace malých fotovoltaických elektráren usnadnit nebo prakticky znemožnit [2], [3].

Hnutí DUHA už  v roce 2011 navrhlo, aby stát na pokračování Zelené úsporám vyčlenil peníze z prodeje povolenek ke znečišťování. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, konfederací podnikatelských svazů, bytovými družstvy a odbory se podařilo prosadit pokračování dotačního programu: na podzim 2012 parlament přidělil peníze přibližně podle návrhu ekologické organizace. O doplnění Nové zelené úsporám o podporu fotovoltaiky se aktivně zasazuje už od roku 2014 Komora obnovitelných zdrojů energie s Cechem aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) jako zástupcem oboru.

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, řekl:
“Ministru Brabcovi a jeho úředníkům gratuluji, věcný a logický přístup, navíc bez předsudků k fotovoltaice z dřívějšího selhání státu při regulaci velkých solárních elektráren je chvályhodný a vítaný. Čekali jsme na to dlouho, není, doufejme, pochyb o tom, že domácnosti si zaslouží podporu státu pro vlastní výrobu čisté elektřiny, tedy úspory a větší soběstačnost. Věříme rovněž, že bude následovat očekávané obdobné rozšíření na fotovoltaické elektrárny i v dalších podprogramech pro bytové domy a veřejné budovy.”

Jakub Halamíček, předsednictvo Komory OZE a místopředseda CAFT, řekl:
“Fotovoltaiku pro domácnosti v Nové zelené úsporám vítáme a pokládáme za zcela na místě. Podpora výroby elektřiny v domácnostech je to, co zde vedle tradičních opatření opravdu chybělo. Je to zásadní krok, abychom, tak jako ve většině zemí EU, rozvíjeli nejefektivnější obnovitelné zdroje elektřiny, a fotovoltaika zejména na budovách je jedním z nich.”

Martin Mikeska, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Rozšíření Nové zelené úsporám je skvělá zpráva pro domácnosti, které si chtějí vyrábět vlastní, čistou elektřinu. Jenže naději na levnější, čistou elektřinu a větší soběstačnost může úplně zhatit balík vyhlášek, které v současné době chystá ministr Mládek spolu s velkými energetickými firmami a Energetickým regulačním úřadem. Místo domácností by tak vydělaly ČEZ a další velké energetické firmy.”

Kontakty:
Martin Mikeska, program Energie Hnutí DUHA, 603 780 670, martin.mikeska@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Zveřejněno na dnešní tiskové konferenci, podrobnosti v příštích hodinách na www.novazelenausporam.cz
[2] Návrh vyhlášky, která upravuje podmínky pro připojování mj. fotovoltaických elektráren k distribuční síti. Aktuálně je připravovaná vyhláška v meziresortním připomínkovém řízení, která na malé instalace může uvalit likvidační sankce za tzv. přetoky do sítě či je přímo zakázat. Domácnosti, které se nechtějí zcela odpojit od sítě, by v tomto případě fotovoltaickou elektrárnu nemohly provozovat.
[3] Ekonomické bilanci malých fotovoltaických elektráren by významně pomohla změna vyhlášky 82/2011, která upravuje měření dodávek do distribuční soustavy (včetně mikrozdrojů). Žádoucí změnou by byl přechod na součtové měření, tedy způsob běžný ve všech evropských zemích (jde o to, aby domácnost s vlastním zdrojem elektřiny v každém okamžiku platila za odběr daný součtem toků ve všech fázích).

Šítky aktuality: