Ministerstvo zemědělství zmírňuje plánovaný zákaz glyfosátu

Ministr Miroslav Toman ustoupil tlaku velkých zemědělců

Ministerstvo zemědělství pod tlakem velkých zemědělců ustoupilo od plánovaného zákazu glyfosátu a záměr zmírňuje - nově plánuje pouze zákaz použití na dosoužení před sklizní u obilovin a řepky. Plošné použití glyfosátu v zemědělství bude i po novém roce možné, stejně jako použití na veřejných prostranstvích [1].

Od původního záměru ministerstvo upustilo dle vlastních slov po komunikaci se zemědělskými svazy. Podle tajemníka Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka prý na trhu zatím není vhodná alternativa pro tento herbicid [2].

Zákaz přitom měl regulovat plošné použití tam, kde existuje jiný účinný postup: „Zákaz se bude vztahovat i na plošnou aplikaci těchto přípravků. To znamená, že je bude možné použít pouze cíleně v případech, kdy nebude možné použít jiný účinný postup. Jde o první z důležitých kroků, kterými chceme výrazně snížit používání glyfosátu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman při oznámení původního záměru [3].

Formulace zákazu tedy dávala zemědělcům možnost používat ho i nadále v případech, kde jiný postup není možný. Ustoupením od tohoto zákazu jsme tak bohužel přišli o možnost začít nahrazovat glyfosát tam, kde jiné účinné postupy existují. Těch je celá škála od preventivních a agronomických metod po mechanické, biologické nebo termické metody odstraňování plevele [4] a je i na zemědělcích, odborných svazech i státních orgánech, aby takové metody aktivně hledali.

Klára Kyralová, expertka na potraviny a zemědělství z Hnutí DUHA, řekla:
“Z rozumného prvního kroku na cestě k omezování glyfosátu u nás se bohužel stalo ani ne polovičaté opatření v duchu vlk se nažral, ale koza zůstala celá. Zákaz desikace glyfosátem je základní řešení, na kterém se shodli všichni napříč Evropou včetně zemědělských svazů a v několika evropských zemích už funguje. Naše zdraví, krajina, a koneckonců i zemědělství si ale zaslouží víc.”

“Zákaz plošného použití glyfosátu tam, kde existují jiné účinné a bezpečné metody, by měl být samozřejmý. Pokud jiné metody neexistují, jak tvrdí zemědělský svaz, pak by glyfosát použít i po plánovaném omezení možné bylo. Ustoupení od tohoto zákazu pak nedává smysl - jedině snad ten, že zemědělci jiné účinné postupy používat z nějakého důvodu prostě nechtějí.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA: 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_pravi...

[2] https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2655896-stat-ustoupil-od-uplneho...

[3] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_minis...

[4] Podrobně je analyzuje například tato publikace: https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/Report_Alternati...

Šítky aktuality: