Mezinárodní organizace a vědci apelují na ministra Jurečku, aby hlasoval pro zákaz používání glyfosátu

Evropští ministři o něm rozhodnou 18. a 19. května<--break->.

Vědci a ekologické organizace z Evropy včetně Hnutí DUHA dnes v otevřeném dopise vyzvali ministra zemědělství Mariána Jurečku (KDU-ČSL) stejně jako ostatní evropské ministry zemědělství, aby hlasovali proti obnově schválení glyfosátu [1]. Jednomu z nejpoužívanějších pesticidů - glyfosátu - skončí licence v červnu tohoto roku. Do té doby musí Evropská komise a jednotlivé členské státy rozhodnout o jeho další budoucnosti.

Proti obnovení licence se postavily některé země, například Francie, Nizozemí, Švédko nebo Dánsko; naopak Česká republika zatím podporuje schválit jeho použití na celých příštích patnáct let. Glyfosát byl přitom zařazen na seznam pravděpodobných karcinogenů a podle vědeckých studií vykazuje i další nebezpečné vlastnosti pro lidské zdraví. Hlasovat budou členské státy 18. a 19. května.

Za pravděpodobný karcinogen prohlásila glyfosát Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) patřící pod Světovou zdravotnickou organizaci. K tomuto závěru dospěl  mezinárodní tým vědců na základě dostatečných důkazů ze studií na zvířatech (které prokázaly např. signifikantní zvýšení výskytu nádorů u myší) i na základě omezených důkazů z výzkumu u lidí pro tzv. nehodginské lymfomy (zhoubné nádory buněk lymfatického systému).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přesto prohlásil na základě závěrů společností, které glyfosát vyrábějí, že glyfosát “pravděpodobně není karcinogenní”. Čelí proto žalobě mezinárodních organizací a nezávislých vědců, kteří upozorňují na špatné vyhodnocení karcinogenních rizik glyfosátu a hrubé porušení vědeckých standardů [2]. Evropská komise je otevřená k dalšímu prodloužení licence glyfosátu právě na základě doporučení kritizovaného úřadu, jehož stanovisko označilo 94 vědců z 25 zemí za “vědecky neakceptovatelné, zásadně chybné a zavádějící”.

Glyfosát mimoto má i další nebezpečné vlastnosti. Může narušovat fungování hormonální soustavy, je toxický pro lidské buňky a je schopen projít z těla matky placentou do vyvíjejícího se plodu [3]. Evropská komise navíc žádá po výrobcích glyfosátu, aby do 1. srpna (tedy po schválení licence!) doložily, že glyfosát nepatří mezi tzv. endokrynní disruptory. Glyfosát je totiž na seznamu látek, které mají být prověřeny.

Analýza, kterou v roce 2013 nechalo provést Hnutí DUHA,  přitom objevila glyfosát v moči šesti Čechů z deseti [4]. Další výzkumy např. v Německu dokonce prokázaly přítomnost látky v tělech 99 % lidí.

Glyfosát je účinnou složkou mnoha pesticidů, např. u nás známého a dobře dostupného přípravku RoundUp. Patří k nejprodávanějším a nejuniverzálněji používaným herbicidům u nás i v Evropě. K hubení plevele se hojně využívá nejen v zemědělství, ale také v soukromých zahradách a veřejných prostorech, jako jsou parky nebo dětská hřiště. V zemědělství se navíc používá také těsně před sklizní některých plodin kvůli jejich vysušení (tzv. desikaci).

Použití glyfosátu má jasně negativní vliv na půdu a životní prostředí a ukazuje se jako kontraproduktivní. Snižuje přírodní rozmanitost, hubí volně rostoucí rostliny v krajině a ničí tak potravu pro ptáky a hmyz, kontaminací vod ohrožuje některé živočichy. Jeho použití poškozuje také ornou půdu - narušuje biologické a chemické procesy v půdě a snižuje např. schopnosti plodin vázat dusík, což vede k nutnosti aplikovat dusíkatá hnojiva. Detailní britská studie zjistila, že použití glyfosátu k desikaci nepřináší žádnou nebo jen minimální výhodu, naopak může snížit výnos, dále studie ukazují, že aplikace glyfosátu zvyšuje výskyt houbových onemocnění plodin [3]. Nadužívání také zvyšuje odolnost rostlin proti tomuto herbicidu a způsobuje šíření rezistentních plevelů, což zvyšuje náklady na jejich likvidaci [5].

Evropský parlament z těchto důvodů vznesl námitku vůči prodloužení neomezené licence glyfosátu na dalších patnáct let. Stanovisko parlamentu však není pro Evropskou komisi nijak závazné, rozhodne hlasování členských států. Hnutí DUHA proto spolu s mezinárodními organizacemi a nezávislými vědci vyzývá českou vládu a ministra zemědělství Mariána Jurečku, aby hlasovali proti návrhu Evropské komise prodloužit licenci na používání glyfosátu.

MUDr. Miroslav Šuta, expert v oblasti hodnocení ekologických a zdravotních rizik  z Centra pro životní prostředí a zdraví, řekl:
„Rostoucí spotřeba glyfosátu společně s rostoucím množstvím studií o možných negativních vlivech na lidský organismus by pro politiky měly být varováním. Vzhledem k pravděpodobným karcinogenním účinkům glyfosátu a k podezřením z narušování hormonálního systému by politici neměli podepisovat bianco šek chemickému průmyslu pro neomezené použití glyfosátů na dlouhá léta dopředu.”

“Měl by být také změněn evropský systém hodnocení bezpečnosti chemických látek. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát jako pravděpodobný karcinogen na základě veřejně dostupných peer-review vědeckých studií, jejichž relevanci může každý posoudit. Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) naproti tomu karcinogenitu zpochybňuje zejména na základě studií předložených samotnými výrobci pesticidu, přičemž studie není možné kriticky posoudit, neboť chemický průmysl je odmítá zveřejnit jakožto údajné obchodní tajemství.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Ministr Jurečka by měl v květnu hlasovat pro zákaz dalšího používání nebezpečného glyfosátu a hájit tak zájmy českého zemědělství a zdraví lidí před zájmy výrobců pesticidů. Glyfosát není nenahraditelný a naopak je zřejmé, že v mnoha ohledech je jeho používání v zemědělství kontraproduktivní. A naprosto nevhodný je pro ošetřování veřejných prostranství či dokonce dětských hřišť.”

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA: 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Otevřený dopis poskytneme na vyžádání.

[2] Podrobnosti k žalobě poskytneme na vyžádání.

[3] Více informací včetně zdrojů: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/07/roundup.pdf

[4] Více o testování zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-herbicid

[5] Bez používání glyfosátu se přitom můžeme obejít. Takzvané integrované hospodaření využívá k hubení plevelů i jiná opatření než jsou pesticidy. Ekologické zemědělství se bez glyfosátu a dalších syntetických pesticidů obejde úplně.  Veřejná prostranství jako parky nebo dětská hřiště či chodníky se nemusí ošetřovat vůbec nebo šetrně například pomocí napařovacích zařízení, která už některá česká města používají.

Šítky aktuality: