Marian Jurečka má obrovskou šanci razantně zlepšit zdraví našich lesů a zachránit dřevařské podniky

Příležitost ke splnění programu KDU-ČSL a vlády nabízí nečekaně společnost IKEA

Od konce roku 2019 bude nakupovat pouze recyklované suroviny nebo dřevo s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council) [1]. Právě k tomuto kroku se zavázala jedna z největších světových nábytkářských společností IKEA v nové firemní strategii „People & Planet Positive“ [2]. Zákazníkům tak zaručí, že kupují výrobky ze dřeva pocházejícího z šetrně obhospodařovaných lesů nebo dřeva recyklovaného. Firma od svého závazku neustoupila ani po odmítavé reakci správců českých státních lesů a některých dalších nestátních vlastníků lesů [3]. Hnutí DUHA takové jednání nábytkářské společnosti vůči přírodě i spotřebitelům oceňuje.

Lesy ČR ani Vojenské lesy a statky jako největší správci veřejných lesů ovšem certifikát FSC nemají, na rozdíl od správců státních lesů v jiných evropských zemích, navíc jej po léta vytrvale odmítají. Některým firmám našeho dřevozpracujícího průmyslu, které potřebují dřevo FSC, proto hrozí krach. Jde tedy o 4 000 pracovních míst i zdraví našich lesů. Ministr Marian Jurečka stojí aktuálně před volbou, zda dodrží program své strany i programové prohlášení vlády, zaručí domácí dřevařskou výrobu i rozvoj venkova a zlepší stav státních lesů – anebo podlehne tlakům Lesů ČR a nechá tak za sebou domácí firmy i naše lesy na holičkách a zároveň nesplněný slib lidoveckým voličům.

Český národní standard FSC pro lesní hospodaření [4] zaručuje uchování nebo zlepšení vodního režimu v lesích, kvality půd, prevenci eroze, posílení biologické rozmanitosti lesů. Omezuje holoseče a používání nebezpečných pesticidů, snižuje pravděpodobnost kalamit důrazem na větší zastoupení smíšených porostů. Může také přispět k řešení současných sociálních problémů v lesním hospodaření a na venkově - striktně vyžaduje zajištění lesních prací kvalifikovanými pracovníky. Vede vlastníky a správce lesů k přednostnímu využívání místních a regionálních dřevozpracovatelů i místních dodavatelů lesních prací (v rámci platné legislativy), což podporuje místní zaměstnanost a rozvoj venkova.

FSC je celosvětově nejrespektovanějším certifikačním systémem, jenž zahrnuje mnoho zájmových skupin a členů – ekologicky a sociálně orientovaných neziskových organizací, stejně jako velkých dřevozpracovatelů a obchodních řetězců [1]. Činnost a schvalovací procesy FSC jsou transparentní a jsou v prvé řadě postavené na dohodě tří komor – ekonomické, ekologické a sociální. Evropských zemí, jejichž státní lesy – zčásti nebo všechny – tuto ekologickou certifikaci mají, je celá řada: Německo, Slovensko, Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Bělorusko, Estonsko, Litva, Rusko, Polsko, Ukrajina, Chorvatsko.

Čeští dřevozpracovatelé, kteří do firmy IKEA dodávají své výrobky (například DDL, Jitona, Dřevotvar Jablonné, BJS Czech s.r.o. a další), potřebují získat dřevo s certifikátem FSC. Vzhledem k tomu, že IKEA odebírá z ČR ročně zhruba 380 000 m3 dřeva, je situace dodavatelů IKEA neřešitelná bez certifikace FSC alespoň na části státních lesů, spravovaných Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky (VLS). Lesy ČR a VLS ovšem certifikaci kvalitnějším certifikátem FSC dlouhodobě odmítají. Dovoz FSC dřeva z Polska a jiných zemí výrobu prodražuje, a proto hrozí některým z těchto českých firem krach. Celkem je ohroženo zhruba 4 000 pracovních míst. 

Poptávka po výrobcích s FSC certifikátem přitom není jen od firmy IKEA, projevuje se v celém spektru maloobchodu i velkoobchodu. S certifikací FSC aktivně pracují nebo ji vyžadují velké obchodní řetězce Hornbach, Kika, Ikea, Kingfisher, Marks&Spencer, H&M či Home Depot. Surovinu s FSC certifikátem potřebuje i papírenský průmysl. Třeba známá spisovatelka J. K. Rowlingová vyžaduje tisk svých knih o Harry Potterovi pouze na papír s FSC certifikátem. Papírna Mondi Štětí musí řešit problém dovozem FSC dřeva z Polska a dalších zemí. To zatěžuje životní prostředí nárůstem dopravy a zvyšuje ekologickou stopu. V ČR je systémem FSC certifikováno pouze 2% lesů [5], což kontrastuje s obrovským nárůstem FSC certifikovaných firem zpracovatelského průmyslu ve světě, v Evropě i u nás [6].

Proto Hospodářská komora, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Asociace českých nábytkářů a Klastr českých nábytkářů požádaly v dubnu premiéra Bohuslava Sobotku, aby podnikl kroky k certifikaci části státních lesů systémem FSC [7]. V dopisu to odůvodňují konkurenceschopností českých podnikatelů, snížením českého exportu surového dřeva a zvýšením exportu dřevařských produktů s vyšší přidanou hodnotou [8].

Lesy v ČR jsou ze 70% certifikované jiným certifikačním systémem – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Způsob certifikace PEFC ovšem není transparentní a standard PEFC v ČR není zárukou trvale udržitelného hospodaření, byť to představitelé PEFC či LČR proklamují. Srovnání standardů FSC a PEFC v ČR z hlediska zajištění udržitelného hospodaření v lesích je přílohou tiskové zprávy. Světový fond ochrany přírody (WWF) v rozsáhlém srovnání vyhodnotil jako jednoznačně kvalitnější systém FSC oproti PEFC, a to jak na úrovni srovnání standardů, tak fungování certifikačního systému jako celku [9]. 

Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) má nyní poslední příležitost splnit úkol vládního programového prohlášení: "Vláda učiní kroky ke změně hospodářské politiky Lesů České republiky, s. p., ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu" [10], stejně jako naplnit bod programu KDU-ČSL, která se svým voličům zavázala, že "Změní způsob hospodaření s. p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech" [11]. 

Certifikace kvalitnějším certifikátem FSC může být – kromě zajištění udržitelné produkce - pro producenty dřeva i bezprostředně ekonomicky výhodná. Například IKEA Industry Malacky (kupuje část dřeva na Moravě) nebo Kloboucká lesní a.s. (dodává dřevo do IKEA Industry Malacky) nabízejí již nyní různé formy bonusů za FSC certifikovanou surovinu. Lesům města Zlín, které nechaly své hospodaření FSC certifikovat v loňském roce se tak investice do certifikace do jednoho roku vrátila [12]. Podrobněji k vyčíslení nákladů v příloze. 

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

„Ministr Marian Jurečka stojí před rozhodnutím, kdy se rozhodne buď nic nedělat, čímž vyhoví vedení Lesů ČR, které odmítá kvalitnější certifikát FSC, ale nechá tak zkracovat řadu českých nábytkářských firem a poruší program své strany i programové prohlášení vlády, nebo sliby splní a podpoří konkurenceschopnost dřevařských firem i české zpracování dřeva, omezí enormní vývoz surového dřeva ve prospěch výrobků s vyšší přidanou hodnotou tím, že nařídí Lesům ČR certifikovat své hospodaření systémem FSC, který především skutečně zaručuje šetrné hospodaření v našich lesích. Je to také předvolební test důvěryhodnosti KDU-ČSL. Ukáže se, zda svůj program myslí vážně, nebo to byly a jsou jen plané sliby. Zajištění FSC certifikátu pro státní lesy je přitom výhodné z ekologického, ekonomického i sociálního hlediska. Neexistují důvody, které by ospravedlnily jeho odmítnutí.“ (Souhrn argumentů, kterými Lesy ČR odmítají certifikát FSC posíláme v příloze) 

„IKEA jde v této oblasti ostatním firmám příkladem. Ukázala, že doopravdy míněná firemní zodpovědnost ve vztahu k ochraně lesů může změnit k lepšímu využívání naší krajiny i ozdravit přírodu a životní prostředí. Věřím, že se jí tato politika vyplatí, spotřebitelé totiž stále více hledí na původ výrobků, které kupují. To potvrzuje i úspěch biopotravin a značky BIO. Bohužel u mnoha jiných firem jsou věty o trvalé udržitelnosti jen proklamace a tzv. greenwashing [13].“ 

Přílohy:

Srovnání standardů pro lesní hospodaření FSC a PEFC v ČR

Argumenty, kterými LČR odmítají kvalitnější certifikát FSC

Poznámky: 

[1] http://www.czechfsc.cz/, mezinárodní: https://ic.fsc.org/en 

[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/IKEA, http://www.ikea.com/ms/en_US/this-is-ikea/people-and-planet/

[3] http://www.silvarium.cz/lesnictvi/lcr-vls-a-svol-pozadali-firmu-ikea-o-a... a http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/lesniky-zn.... Poznámka: autorka článku Andrea Pondělíčková jej podepsala za Lesnicko – dřevařskou komoru (součást Agrární komory). Přitom pracuje v PEFC, kde je zodpovědná za PR a marketing (viz. http://www.pefc.cz/kontakt.html). V době zavádění certifikačního systému PEFC u státních lesů pracovala jako ředitelka odboru rozvoje lesního hospodářství na ministerstvu zemědělství.

[4] V ČR má FSC certifikát lesního hospodaření zatím Školní lesní podnik brněnské Mendelovy univerzity Masarykův les, Hlavní město Praha, Správa Krkonošského národního parku a Nestátní lesy Svitavsko (dříve Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy), ke kterým se v tzv. skupinové certifikaci přidávají další a další obce (jen v letošním roce tři obce), které chtějí nechat své lesy certifikovat systémem FSC. 

[5] Za posledních 5 let (2011-2016) je zřetelný nárůst FSC certifikátů u firem dřevozpracovatelského řetězce, kde FSC roste téměř dvakrát rychleji než PEFC (FSC o 42 %, zatímco PEFC o 25 %). Navíc má FSC téměř třikrát více certifikátů zpracovatelského řetězce CoC (31 622 oproti 10976 certifikátům PEFC) ve 123 zemích oproti 70 zemím s PEFC certifikáty (data jsou z prosince 2016 z oficiálních zdrojů FSC a PEFC, bez započítání tzv. multisite certifikátů). Tento trend je podobný, i pokud bychom srovnávali pouze evropské země (FSC roste dvakrát rychleji – o 51 % oproti 25 % PEFC).

[6] http://www.czechfsc.cz/data/standard_FSC_2015.pdf 

[7] Žádost Hospodářské komory, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Svazu českých a moravských výrobních družstev, Asociace českých nábytkářů a Klastru českých nábytkářů adresovaná premiérovi Bohuslavu Sobotkovi http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/07/zadost_hk_cr_p...

[8] ČR je největší exportér dřeva v Evropské unii, velkou část ale prodává nezpracovanou, bez přidané hodnoty. ČR je největším exportérem surového dřeva bez přidané hodnoty na světě v přepočtu na hlavu občana ČR. 

V ČR se každoročně vytěží mezi 15 a 17 miliony metrů krychlových dřeva. Zhruba třetina míří do zahraničí v nezpracovaném stavu. Množství vyvezeného surového dřeva navíc stále stoupá. V roce 2015 to bylo 6,5 milionu kubíků, v roce 2010 šlo o 5,4 milionu a v roce 2005 jen o 3,6 milionu kubíků dřeva. Vyvážením nezpracovaného dřeva přichází podle odhadů průzkumné agentury Apicon Consulting česká ekonomika každoročně o 34 miliard korun.

[9] http://wwf.panda.org/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT 

[10] https://www.kdu.cz/getattachment/Temata/Volebni-program/KDU-CSL-Volebni-...

[11] https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-proh...

[12] https://www.zlin.eu/fsc-certifikace-se-u-mensich-lesu-vyplati-vi-ve-zlin...

[13] http://sedmagenerace.cz/text/detail/cerstve-natreno-zn-na-zeleno