Krajský úřad protiprávně prodloužil elektrárně Chvaletice emisní výjimku do příštího roku. Bez její elektřiny a tepla se přitom obejdeme

Uhelná elektrárna Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy AG miliardáře Pavla Tykače podle rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje nemusí až do 31. května 2024 začít plnit zákonné emisní limity pro oxidy dusíku a rtuť [1]. Absurdní a zcela protiprávní krok provedl úřad po roce odkládání rozhodnutí, kterým měl limity naopak zpřísnit. Na snížení emisí přitom měl vlastník elektrárny téměř šest let [2]. 


Krajský úřad měl povinnost bezodkladně rozhodnout o uložení limitů už 22. června 2022, kdy byla Krajským soudem v Ostravě pozastavena platnost emisní výjimky [3]. Výjimka byla následně 21. prosince 2022 tímto soudem zcela zrušena pro rozpor se zákonem [4]. Krajský úřad však rozhodl až nyní po více než roce a po opakovaných podnětech nevládních organizací a nařízení ze strany MŽP [5]. 


Rozhodnutí Krajského úřadu je navíc nezákonné, protože každé faktické prodloužení výjimky musí podle evropské legislativy projít plnohodnotným procesem, ve kterém se k záměru může vyjadřovat veřejnost. Není to přitom poprvé, co krajský úřad v případě elektrárny Chvaletice rozhodl za zavřenými dveřmi bez účasti veřejnosti - například v roce 2019 posvětili úředníci částečnou modernizaci dvou bloků elektrárny, a porušili tak podle Nejvyššího správního soudu zákon. [6]


Nevládní organizace se nyní proti rozhodnutí odvolají, protože krajský úřad fakticky rozhodl o nové výjimce. Využil k tomu stav předcházení nouze k teplárenství, který však krajský úřad k prodloužení výjimky neopravňuje, vztahuje se totiž pouze vybrané teplárenské zdroje (které čerpají tzv. teplárenskou výjimku) a zdroje sloužící ke krátkodobé dodávce energií, mezi něž Elektrárna Chvaletice nepatří. [7] Vzhledem k pravomocnému rozsudku soudu by MŽP mělo nové rozhodnutí krajského úřadu zrušit a nařídit snížení limitů na zákonnou úroveň. V takovém případě by elektrárna musela uložené limity začít okamžitě plnit, nebo omezit či zastavit provoz. Elektrárna navíc nedávno oznámila, že našla způsob, jak snížit množství rtuti ve spalinách pod úroveň emisního limitu. [8]


I v případě zastavení provozu či úplného odstavení elektrárny však nebudou nijak zásadně ohroženy dodávky tepla či elektřiny. Data za rok 2022 ukazují, že vývoz elektřiny z ČR byl více než trojnásobný oproti celkové (byť v tom roce rekordní) výrobě elektrárny Chvaletice [9]. Výroba elektřiny z Chvaletic byla vyšší než vývoz (tedy potřebná pro domácí spotřebu) jen 931 hodin [10]. Výpadek elektrárny Chvaletice nijak neohrozí českou ani evropskou energetickou bezpečnost a nezpůsobí nedostatek elektřiny. Z dat Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E), která analyzoval think-tank Ember [11], vyplývá, že v EU se přes poslední zimu od října do března snížila výroba elektřiny z uhlí o 27 TWh (tedy o šestinásobek celkové roční výroby elektrárny Chvaletice) [12].


Elektrárna Chvaletice nepatří mezi významné dodavatele tepla pro velkou aglomeraci jako například teplárenské zdroje v Mělníku, Opatovicích nebo v Trmicích. Dodávka tepla na úrovni 130 TJ za rok odpovídá malé teplárenské soustavě zásobující několik stovek domácností. Při využití stávajících rozvodů tepla lze Chvaletice v krátkodobém horizontu nahradit například menším biomasovým či plynovým kotlem s výkonem do 20 MWt nebo kogenerační jednotkou (lokalita je plynofikována), případně (podle stavu zateplení budov v síti) tepelným čerpadlem. V případě vhodné konfigurace by bylo možné využít i stávající plynové kotle z najížděcí kotelny. Některé napojené budovy také mohou přejít na lokální vytápění například tepelnými čerpadly či biomasovými kotli.


Nové emisní limity byly schválené již před téměř šesti lety a splnilo je 92 ze 110 velkých spalovacích zařízení v ČR. Chvaletice však neustále trvaly na dlouhé a příliš rozsáhlé výjimce, jakou zákon neumožňuje. Díl viny však nesou i úřady - Krajský úřad Pardubického kraje (který ji udělil poprvé), Krajský úřad Olomouckého kraje (který výjimku udělil znovu) [13] a Ministerstvo životního prostředí, které ji za ministra Richarda Brabce potvrdilo [14].


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

„Krajský úřad Pardubického kraje dokáže znovu a znovu překvapit a přebít předchozí absurditu ještě větší. Více než rok po soudním zrušení nezákonné emisní výjimky zdržoval rozhodnutí o zpřísnění emisních limitů uhelné elektrárně Chvaletice. A nyní místo toho, aby konečně rozhodl o zpřísnění, výjimku fakticky prodloužil na další rok, což je zcela v rozporu se zákonem. Jediná zákonná možnost nyní byla limity okamžitě zpřísnit. Elektrárna se v médiích chlubí, že to dokáže, Ale i pokud by nebyla schopna plnit emisní limity a zastavila provoz, nic se nestane. Data ukazují, že i během krizového roku 2022 bychom se bez této elektrárny dokázali obejít.”


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká: 

„Ústupek pro elektrárnu Chvaletice je obrovským selháním úředníků Pardubického kraje, navíc je v rozporu se zákonem. Teď už je jasné, že emisní limity musí snížit ministerstvo životního prostředí. Co se týče pardubického úřadu, tam už asi nepomůže nic, pokud současné úředníky nevyhází a nenajme si nové, lepší. Laťka je nastavená brutálně nízko. Stačí, když nebudou zároveň pracovat pro elektrárnu Chvaletice a porušovat zákony.”


Eliška Beranová, právnička Frank Bold, která se případu dlouhodobě věnuje, říká: 

„Více než rok jsme čekali, až krajský úřad Pardubického kraje splní svou zákonnou povinnost a přepíše do povolení Elektrárny Chvaletice dvě čísla, aby provozovatel konečně plnil stejné zákonné emisní limity jako všichni ostatní. Namísto toho jsme se však dočkali nového nezákonného rozhodnutí, které provozovatele navzdory platným právním předpisům nepřiměřeně zvýhodňuje. Lze důvodně očekávat, že MŽP rozhodnutí v odvolacím řízení zruší, znečišťování životního prostředí toxickou rtutí však v mezičase stále pokračuje.” 


Robert Hrdina, člen výboru Zastavme el. Chvaletice, říká:

„Na splnění limitů měl provozovatel téměř šest let a neudělal pro to vůbec nic, mimo mimořádně drzé žádosti o výjimky na 8 let. Přístup Sevenu ve smyslu, že oni rozhodně žádné limity plnit nebudou a ustoupit z požadavků by měl stát a jeho úředníci, je jednoduše neakceptovatelný.”


Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/$pid/MZPJKHWUO062 

[2] Limity byly po schválení zveřejněny ve Věstníku EU 17. srpna 2017 a začala běžet čtyřletá lhůta pro adaptaci spalovacích zařízení. Elektrárna Chvaletice však nesnížila emise ani k 17.8.2021 a pokračovala v provozu. Ministerstvo životního prostředí ji dodatečně v listopadu 2021 udělilo výjimku, takže fungovala dál nad limity.

[3] https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-priznal-odkladny-ucinek-zalobe-proti-emisni-vyjimce-elektrarny-chvaletice 

[4] https://hnutiduha.cz/aktualne/mzp-musi-znovu-rozhodnout-o-emisni-vyjimce-pro-elektrarnu-chvaletice-kterou-soud-zrusil 

[5] https://hnutiduha.cz/aktualne/mzp-naridilo-krajskemu-uradu-rozhodnout-o-snizeni-emisnich-limitu-pro-elektrarnu-chvaletice 

[6] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/19144/soud-pardubicky-kraj-porusil-zakon-zivotnost-elektrarny-chvaletice-nemel-prodlouzit-za-zavrenymi-dvermi/ 

[7] https://www.mzp.cz/cz/news_20220901-MZP-meni-emisni-vyhlasku-Teplarny-a-elektrarny-diky-novele-usetri-zemni-plyn

[8] https://ekonomickydenik.cz/elektrarna-chvaletice-hlasi-prulom-pri-hledani-technologie-na-snizeni-emisi-rtuti/

[9] Podle zpráv ERÚ o provozu elektrizační soustavy ČR byl vývoz elektřiny z ČR v roce 2022 celkem 13 529 GWh a 10 153 GWh v roce 2020.

https://www.eru.cz/ctvrtletni-zprava-o-provozu-elektrizacni-soustavy-cr-za-iv-ctvrtleti-2022 

https://www.eru.cz/ctvrtletni-zprava-o-provozu-elektrizacni-soustavy-cr-za-iv-ctvrtleti-2020 


Výroba elektrárny Chvaletice byla v roce 2022 celkem 4 474 GWh a celkem 2 151 GWh podle dat povinně zveřejňovaných elektrárenskými firmami dle Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT".


[10] Výroba Chvaletic nad rámec exportu (tedy ta, kterou by bylo nutné nahradit pro pokrytí spotřeby v ČR) nastala během roku 2022 celkem 931 hodin (v roce 2020 to bylo 403 hodin). Jednalo se však o krátké úseky, například v lednu 2022 byl nejdelší úsek 9 hodin. Například v prosinci 2022 pokrývaly Chvaletice domácí spotřebu jednu jedinou hodinu.


Analýza roční výroby je provedena na základě dat povinně zveřejňovaných elektrárenskými firmami dle Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT".


[11] https://ember-climate.org/insights/research/weathering-the-winter/ 

[12] Obnovitelné zdroje poprvé vyrobily více elektřiny (40 % energetického mixu) než fosilní paliva (37 %). Navíc v soustavě přitom jsou dnes zhruba dvě desítky uhelných elektráren, které byly kvůli energetické krizi vráceny do provozu z režimu kapacitní zálohy a které přes minulou zimu vyráběly v průměru na 27 % svého výkonu, přičemž některé z nich nevyráběly vůbec. 

[13] O výjimce rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje proto, že místně příslušný Krajský úřad Pardubického kraje byl vyloučen z řízení pro podjatost.  https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajsky-urad-v-olomouci-udelil-elektrarne-chvaletice-vyjimku-z-emisnich-limitu 

[14] https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/elektrarna-chvaletice-vyjimka-ministerstvo-krajsky-urad.A211125_150757_pardubice-zpravy_lati