Komise znovu potvrdila, že spalovny nesmí podkopat vysokou recyklaci

Mezitím návrh českého zákona přesouvající odpady ze skládek do spaloven míří do vlády

Evropská komise ve čtvrtek 26. ledna zveřejnila svou pozici ke spalování odpadů [1]. Znovu potvrdila, že prioritou pro Evropskou unii musí být prevence a vysoká míra recyklace. Přičemž členské státy musí zajistit, aby nevznikly nadbytečné kapacity spaloven. Komise doporučuje státům přestat spalovny jakkoli finančně podporovat a naopak spalování odpadů zdanit. Plánované spalovny nesmí bránit vysokým cílům recyklace.

Mezitím Legislativní rada vlády po mnohahodinovém jednání poslala návrh nového zákona o odpadech k projednání do vlády. Legislativní rada vlády konstatuje, že norma má řadu nedostatků a chybí ji kalkulace finančních dopadů na rozpočty obcí, krajů a domácností.

Vláda přitom v programovém prohlášení zadala ministru Richardu Brabcovi (ANO) jasné zadání. Měl připravit normu, která “omezí skládkování a zvýší recyklaci na úroveň úspěšných evropských zemí” [2]. Na jednání vlády však nyní míří nekvalitní norma přesouvající odpady ze skládek do spaloven, a to ve chvíli, kdy Evropská komise znovu potvrdila, že vysoké míry recyklace myslí zcela vážně.

Je velmi nepravděpodobné, že takto nekvalitně zpracovaný zákon by se ještě letos stihl projednat ve vládě a Parlamentu. Přitom Česko nutně potřebuje omezit skládkování a začít výrazně zvyšovat recyklaci. Evropská unie jde zcela evidentně tímto směrem a nabízí nám k tomu také peníze z evropských fondů.

Česká republika třídí a recykluje pouze 36 % komunálních odpadů [3], zatímco průměr v EU je 44 % [4] a úspěšné státy recyklují kolem 60 % [4]. Nyní diskutované nové odpadové směrnice mají zvýšit míru recyklace v EU na 65 % do 2030 [5] a výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu požaduje až 70 % v roce 2030 [6]. Brabcův úřad však svou práci zahájil naopak snížením cíle pro recyklaci komunálních odpadů z 50 % na 38 % do roku 2020 v Plánu odpadového hospodářství ČR [7] a kraje si schválily plány, podle kterých budou i v roce 2025 spalovat a skládkovat většinu komunálních odpadů [8].

Hnutí DUHA zároveň znovu varuje před zákazem skládkování podle parametru výhřevnosti. Ten ve všech zemích, kde byl zaveden, vedl k výstavbě nadbytečných spalovacích zařízení. Tento parametr by nutně zablokoval růst recyklace. Výrazně lepší je vázat zákaz skládkování na biologickou rozložitelnost odpadů. Jejich přítomnost na skládkách je totiž hlavním problém z hlediska životního prostředí i produkce skleníkových plynů.

Hnutí DUHA také prosazuje návrh na zvýšení nízkého poplatku za skládkování s tzv. recyklační slevou, motivačním opatřením, které má potenciál recyklaci odpadu významně zvednout. Díky ní obce získají zpět do svých rozpočtů peníze ze zvýšeného poplatku za skládkování, pokud zařídí v obci vysokou recyklaci. Účinné opatření ke zvýšení recyklace ale bohužel návrh zákona neobsahuje, protože recyklační slevu mají získat obce v roce 2020 již za nízkou 35% recyklaci [9].

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Nekvalitně připravený návrh zákona o odpadech, který přesouvá odpady ze skládek do nově plánovaných drahých a nepopulárních spaloven odpadů má být brzy projednán vládou. Evropská komise mezitím apeluje na členské státy, aby přestaly spalovny podporovat, ale naopak spalování zdanily. Komise znovu potvrdila, že myslí vysokou míru recyklace zcela vážně. Plány odpadového hospodářství ČR a krajů naprosto neodpovídají plánům EU, jíž jsme součástí, a budou se muset rychle přepsat.”

Kontakty:

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf

[2] Programové prohlášení vlády: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-proh...

[3] MŽP uvádí ve Zprávě o životním prostředí v ČR 2015, že jsme v roce 2015 recyklovali 36 % komunálních odpadů

[4] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf

[5]  Viz http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

[6] Viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 24.1.2017: http://hnutiduha.cz/aktualne/europoslanci-pozaduji-zvysit-recyklaci-komu...

[7] Viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 12.12.2014: http://hnutiduha.cz/aktualne/skandal-sobotkova-vlada-jako-prvni-v-histor...

[8] Viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 29.11.2016: http://hnutiduha.cz/aktualne/potvrzeno-ministerstvo-zivotniho-prostredi-...

[9] Příloha č. 10 návrhu zákona o odpadech, tabulka č. 2