Klíčový výbor Evropského parlamentu podpořil samovýrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů

Ekologické organizace vyzvaly ministerstvo průmyslu ke stejnému kroku

Podporou pro vlastní malovýrobu obnovitelné elektřiny skončilo dnešní hlasování Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) o novele směrnice o obnovitelných zdrojích. Výsledek potěší všechny zájemce o střešní fotovoltaickou elektrárnu i aktuální majitele těchto zařízení.

Členové výboru hlasovali pro znění směrnice, které stanoví, že samovýroba elektřiny nesmí být znevýhodněna uvalením speciálních poplatků nebo daní. Platit za elektřinu, kterou si majitel elektrárny sám vyrobí je podobně absurdní, jako kdyby zahrádkář platil za zeleninu, kterou si vypěstuje. Podobný poplatek však byl součástí návrhu Energetického regulačního úřadu na změnu tarifního systému, který byl v roce 2016 vrácen k přepracování poté, co jej napadly ekologické organizace a poté i občané [1].

Přesto české ministerstvo průmyslu aktuálně navrhlo článek směrnice upravující práva samovýrobců vypustit. Zástupci nevládních organizací a obcí se proto ohradili otevřeným dopisem [2]. Vyzývají v něm ministra průmyslu, aby neblokoval pravidla pro samovýrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů tak, jak je předložila Evropská komise a jak je podporují europoslanci.

Podle poslanců výboru by také měly obnovitelné zdroje pokrývat 35 % konečné spotřeby energie, ovšem schválené znění poskytuje možnost až desetiprocentní výjimky a není závazné pro jednotlivé státy. Návrh Evropské komise přitom počítá pouze s 27 %.

Schvalování těchto nových pravidel bude probíhat podle obvyklých evropských procesů. Plénum Evropského parlamentu bude o návrhu hlasovat na začátku roku 2018. Rada ministrů za účasti představitelů MPO se bude návrhem zabývat 18. prosince. Vyjednávání mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou o konečné podobě směrnice se očekává v prvním polovině příštího roku, poté, co ho schválí plenární zasedání Evropského parlamentu.  

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Výsledek dnešního jednání Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) o novele směrnice o obnovitelných zdrojích potěšil všechny zájemce o střešní fotovoltaickou elektrárnu i aktuální majitele těchto zařízení.“

„Samovýrobci elektřiny jsou důležitou skupinou, která může pomoci s překonáním stagnace obnovitelných zdrojů v České republice. Europoslanci nechtějí, aby národní státy házely samovýrobcům klacky pod nohy. Zavedení poplatku za střešní fotovoltaiku by takovým klackem bylo. Příští návrhy Energetického regulačního úřadu, které se budou týkat střešních fotovoltaických systémů, to musí respektovat.“

Jan Freidinger z Greenpeace ČR dodal:
”Evropský parlament dnes potvrdil naši vizi, že každý Evropan má mít právo vyrábět, prodávat a skladovat energii a být tak hybatelem transformace směrem k čistým obnovitelným zdrojům energie. Ambice Evropy v podílu OZE musí být ale vyšší a závazné pro jednotlivé členské státy tak, aby odpovídaly závěrům Pařížské klimatické dohody a ochránily nás před devastujícími dopady změn klimatu.“


Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Komory OZE z 3. 3. 2016, http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nove-elektricke-tarify-museji-motivovat...

[2] Otevřený dopis Greenpeace, Hnutí DUHA, Centra pro dopravu a energetiku a Koalice pro komunitní OZE
https://drive.google.com/file/d/1VdiWP0XAqgLxGL5UHsJIHqyaHiGJL8M6/view

Šítky aktuality: