Evropská komise: Český cíl pro obnovitelné zdroje je nízký a špatně spočítaný

Komise doporučuje nová opatření pro podporu OZE
Evropská komise právě zveřejnila dlouho očekávané finální zhodnocení Národních klimaticko-energetických plánů [1], v této oblasti stěžejních strategií všech členských států. A Česko nedopadlo vůbec dobře. Náš cíl pro podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na pokrytí spotřeby energie (22 % v roce 2030) označila Komise za neambiciózní a upozornila, že neodpovídá správnému přepočtu celoevropského cíle pro OZE. Na to od začátku upozorňují ekologické organizace i zástupci moderní energetiky. Evropská komise žádala po ČR minimálně 23 %. Tento na první pohled nevýznamný rozdíl je ve skutečnosti pro výrobu elektřiny z OZE velmi podstatný [2].

Evropská komise v hodnocení dále kritizuje cíl pro snižování plýtvání energií jako nízký a doporučuje zavést nová opatření pro podporu OZE i energetické efektivity. Podle Hnutí DUHA by jedním z těch hlavních mělo být přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie, která čeká na 1. čtení v Poslanecké sněmovně. Vládní verzi novely je však potřeba opravit, aby umožnila i rozvoj solárních elektráren, zejména ve vlastnictví obcí, domácnost, místních firem či farmářů [3].

Na fungující mechanismy pro rozvoj OZE a snižování plýtvání energií jsou vázány stovky miliard korun z evropských fondů či výnosů emisních povolenek.

Tomáš Jagoš, odborník na obnovitelné zdroje Hnutí DUHA, řekl:
“Evropská komise jen znovu potvrdila, co jsme říkali celou dobu. Český cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů je příliš nízký a neodpovídá ani minimálnímu příspěvku ke společnému evropskému cíli. Ale škoda je to hlavně pro Česko. U nás bude nízký cíl dusit inovace a nová průmyslová odvětví spojená s rozvojem OZE. Poslanci a poslankyně však mohou nyní napravit vládní chybu a opravit novelu zákona o podporovaných zdrojích tak, aby rozhýbala výstavbu větrných elektráren či solárních střech.”   

Poznámky:
[1] https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/summary_of_swd_assessment_necp_czechia_en.pdf

[2]  Rozdíl mezi 22% a 23% podílem OZE na celkové spotřebě energie představuje v sektoru výroby elektřiny ve skutečnosti rozdíl 41%.
Cíl 22 % znamená 12,4 TWh čisté elektřiny, cíl 23% představuje 17,5 TWh. Rozdíl mezi oběma cíli tvoří polovinu současné produkce elektřiny z OZE (10 TWh v r. 2019).

Cíl 22 % (respektive 23 % jak požaduje EK) je podíl OZE na celkové spotřebě energie, který se však dále rozpadá na tři klíčové sektory využití OZE: ve výrobě elektřiny, tepla a chladu a v dopravě. Sektor výroby elektřiny je zároveň jediný, který má technicko-ekonomický potenciál do roku 2030 dále růst. Jakékoliv navýšení celkového cíle se tedy projeví zejména v sektoru výroby elektřiny.

[3] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/starosto-pojdme-si-vyrabet-elektrinu-lide-obce-zadaji-poslance-o-podporu-pro-obnovitelne