Europeníze by neměly pomáhat kamionům

Česká vláda musí prosazovat, aby peníze z fondů Evropské unie šly do projektů, které pomohou zastavit alarmující lavinu tranzitních kamionů. Doporučuje to studie [1], kterou dnes v Bruselu zveřejňují Hnutí DUHA a partnerské ekologické organizace [2].  Analýza varuje, že velká část prostředků z evropských fondů od Evropské investiční banky v nových členských zemích plyne do dopravních projektů, jež slouží k obsluze rychle přibývajícího počtu tranzitních kamionů a rozvoji automobilové dopravy. V důsledku tedy platí trendy, kterým se vlády v nových členských zemích přinejmenším na papíře snaží bránit.  Evropská unie bude v příštím roce rozhodovat, na které konkrétní priority chce utrácet peníze z rozvojových fondů v letech 2007-2013. Ekologické organizace varují, že především v zemích uprostřed Evropy, jako je Česká republika, se kamionům nelze bránit stavbou dalších a dalších tranzitních koridorů. Nutná jsou koncepční opatření: razantní zvýšení poplatků pro kamiony a zároveň podpora železnice, kombinované dopravy a šetrnějších alternativ k dálkové přepravě. Ve městech by EU měla více financovat hlavně veřejnou dopravu.  Evropská unie  počítá mezi lety 2000 a 2020 s nárůstem objemů nákladní přepravy na silnicích na dvojnásobek. V České republice po vstupu do EU stoupl silniční tranzit o desítky procent. Oproti tomu systém doprovázené kombinované dopravy ROLA mezi Drážďany a Lovosicemi byl bezprostředně po vstupu do unie zrušena.  EU se v posledním desetiletí stala hlavním zahraničním zdrojem peněz na dopravní projekty v nových členských zemích. Vystřídala tak Světovou banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj.  Kompletní studii lze stáhnout na adresewww.bankwatch.org/publications/studies/2004/dead_ends-transport_study_09... Přibyl z Hnutí DUHA řekl: "Česká republika je přirozená tranzitní země. Je proto v našem výsostném zájmu, aby peníze z evropských fondů směřovaly do snižování dálkové kamionové přepravy. Nemá smysl se snažit lavině bránit tím, že jí budeme usnadňovat cestu. Analýza výdajů za poslední roky ale ukazuje, že přesně k tomu se velká část evropských peněz používá. Ani vyšší poplatky za kamiony nepomohou, pokud zároveň s nimi nepřijdou řešení, jež nabídnou reálnou alternativu křižujícím kamionům. Pokud bude dopravní politika založená na stále přibývajícím počtu kamionů, Česká republika patří mezi první, kdo na to doplatí exhalacemi ve vzduchu, hlukem a nebezpečnými silnicemi. Protože se peníze sypou do tranzitních koridorů, chybí potom v údržbě chátrajících silnic a železnic.” Poznámky:  [1] Madarassy, J., et al.: Heading down dead ends: transport sector financing in Central and Eastern Europe, CEE Bankwatch Network, 58 str. [2] Studie je zveřejňována na konferenci o politice soudržnosti EU, která je součástí Týdne otevřených dveří Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální rozvoj.