Elektrárny Počerady a Chvaletice by měly dnes skončit. Nesplňují nové limity emisí

Dnes začínají po čtyřech letech od schválení platit nové evropské emisní limity pro uhelné elektrárny, které mají lépe chránit zdraví a životní prostředí před toxickými látkami ze spalování uhlí [1]. Uhelné elektrárny je musí podle legislativy EU buď splnit, nebo mít platnou výjimku a nebo skočit. Uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice [2], Ledvice, Mělník I. a Opatovice [3], které zatím neúspěšně žádají o výjimky, by tedy měly být zítra odstaveny [4]. Ministerstvo životního prostředí jim však možná bude tolerovat pokračování, jak plyne z melodického pokynu pro krajské úřady, které konkrétním elektrárnám limity stanovují do tzv. integrovaných povolení [5]. Ekologické organizace považují tento postup za nezákonný a vyzvaly ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zajistil ochranu zdraví lidí a životního prostředí tak, jak požadují zákony.

 

Například odstavení elektráren Počerady a Chvaletice by neohrozilo zásobování země elektřinou, loni totiž dohromady vyrobily 6,6 TWh elektřiny, [6] zatímco přebytek (vývoz) elektřiny činil 10,15 TWh. [7]

 

V roce 2030 může elektroenergetická soustava v České republice bezproblémově fungovat zcela bez uhelných elektráren. Ukázala to studie konzultační společnosti Energynautics [8] a potvrdila i studie společnosti Ember. [9]. Společnost ČEPS pak doložila modelováním soustavy pro potřeby Uhelné komise, že se obejdeme bez uhlí v roce 2033. [10] 

 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“Limity pro uhelné elektrárny se připravovaly roky za jejich účasti a pak byly čtyři roky na přípravu. Pokud poběží nějaká elektrárna nad limitem a bez platné výjimky, bude to krajně nespravedlivé nejen k jiným elektrárnám a teplárnám, které limity splnily nebo získaly jen omezenou výjimku, ale hlavně k lidem, kteří topí uhlím ve starém kotli a za rok jej musí odstavit - bez možnosti výjimky a pod hrozbou pokuty. A odpovědnost za tento stav by nesl ministr životního prostředí Richard Brabec.


Laura Otýpková, právnička Frank Bold, říká:

“Krajské úřady měly čtyři roky na to, aby uvedly do praxe nové emisní limity. Překročení této lhůty je jednoznačným porušením evropské směrnice o průmyslových emisích, pro zpoždění navíc není žádný objektivní důvod. Z právního hlediska jsou takovéto ústupky v ochraně životního prostředí nepřípustné.”


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Na papíry to nejezdí. Takový přístup nejspíš zvolí některé krajské úřady a nechají elektrárny, které nedostaly výjimky z nových emisních limitů, jet podle starých a nezákonných parametrů. Případný postih z Evropské unie kvůli této chybě však nepůjde za úřednictvem, ale za českou vládou a celým státem. Ministerstvo životního prostředí tomu může zabránit a dohlédnout, aby elektrárny, které nedostaly výjimky, omezily či zastavily provoz.”

 

Poznámky pro editory a editorky:

[1] 

Nové emisní limity, tzv. závěry o nejlepších dostupných technikách, vznikly na základě rozsáhlého šetření Evropské komise. Několikaletého procesu přípravy limitů se účastnili zástupci členských států, průmyslu, výrobců technologií i akademici. Emisní limity tak odrážejí nejefektivnější ekonomicky dostupné způsoby snižování emisí, které mají být podle EU standardem pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví.

 

[2] 

Zastaralé a plýtvavé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice, které patří miliardáři Pavlu Tykačovi, chtěly výjimky velmi rozsáhlé, jak časově (Chvaletice původně žádaly více než trojnásobný limit na 8 let), tak na množství (z Počerad chce provozovatel vypouštět čtyřikrát více rtuti, než je horní hranice limitu) a odmítají dělat opatření pro postupnou redukci emisí či předložit další plány provozu. Proto žádosti o výjimky narazily. Elektrárně Chvaletice již výjimku dvakrát zrušilo Ministerstvo životního prostředí, důvodem bylo nerespektování metodiky MŽP. Teď o ní bude rozhodovat potřetí: https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/14431/ekologicke-organizace-se-odvolaly-proti-vyjimce-pro-elektrarnu-chvaletice-mohla-by-vypustit-pres-1234-kilogramu-rtuti-nad-limit/ 

 

O elektrárně Počerady rozhoduje MŽP v odvolání poprvé a verdikt by měl padnout každým dnem. Každopádně důvody pro zrušení výjimky jsou stejné (v případě rozsahu výjimky silnější), jako v případě Chvaletic.  

 

[3] 

Elektrárna Opatovice podala žádost o výjimku velmi pozdě, a proto ji nemá vyřízenu, má však šanci výjimku získat v dohledné době, neboť plánuje znečištění snižovat a plánuje také úplný odchod od uhlí. Kvůli novým limitům tedy nehrozí problém se zásobováním Hradce Králové a Pardubic teplem. Mělník I dodává teplo do Mělníka a do Prahy, ale ani zde není aplikace nových limitů riziková. V lokalitě Mělník funguje i provoz Mělník II, který vyrábí teplo a výjimku již obdržel. Není také vyloučeno, že Mělník I dokáže limity rychle splnit vzhledem k již nainstalovaným technologiím na čištění spalin, případně mu bude stačit časově omezená výjimka.    

 

[4] 

Dnem 17. 8. 2021 končí čtyřletá lhůta, během které mají mít všechny elektrárny ve svých povoleních zavedené nové emisní limity (a případně mít pro některé z nich udělenu výjimku). Zejména z důvodu nezákonnosti požadovaných výjimek a nutnosti doplňovat podklady v řízení však stále některé výjimky nebyly pravomocně uděleny. 

 

[5]

Ministerstvo životního prostředí proto vydalo pokyn, který řeší situace, kdy ještě 17. 8. 2021 nebude o výjimce pravomocně rozhodnuto: krajským úřadům ve svém stanovisku sděluje, že zpoždění při zavádění nových emisních limitů v řádu týdnů považuje za přijatelné. Tvrzení ministerstva je však v rozporu s evropskou legislativou, podle níž je každé překročení čtyřleté lhůty pro transpozici nových emisních limitů je porušením směrnice o průmyslových emisích.

 

[6] 

Součet roční výroby je proveden na základě dat povinně zveřejňovaných elektrárenskými firmami dle Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT".

 

[7] 

http://www.eru.cz/documents/10540/6616306/Ctvrtletni_zprava_2020_IV_Q.pdf/ef32acbe-8093-4abd-a2cc-43ae3470bf96 

 

[8] https://frankbold.org/sites/default/files/publikace/czech_grid_without_coal_by_2030_fin_0.pdf 

 

[9] 

https://ember-climate.org/project/coal-free-czechia-2030/ 


[10] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/11866/nove-podklady-uhelne-komise-ukazuji-ze-konec-uhli-je-mozny-uz-v-roce-2033/