Elektrárna Počerady může letos a příští rok vypustit o 30 % více škodlivých oxidů dusíku

ČEZ by ji měl odstavit, ne prodávat Tykačovi

Krajský úřad Ústeckého kraje schválil u dvou z pěti bloků uhelné elektrárny ČEZ Počerady zvýšení tzv. emisního stropu (množství znečištění, které může vypustit v jednotlivých letech) pro zdraví škodlivé oxidy dusíku (NOx) pro roky 2019 a první pololetí 2020 o celých 30 % [1]. Může tak celkem vypustit až o 750 tun více škodlivých plynů, které se v ovzduší mění na mikroskopický prach velmi nebezpečný pro lidské zdraví či na jedovatý přízemní ozon.

O stejné množství se sníží tzv. emisní strop elektrárně ČEZ Prunéřov. Teoreticky by tedy nemělo dojít ke zvýšení celkových povolených emisí na území ČR, ale ani ke snížení. Obyvatelé, na které dopadá znečištění z Počerad, však mohou být zasaženi více, než se očekávalo. Prakticky ale tato výměna pravděpodobně povede i k nárůstu celkových emisí, protože elektrárna Prunéřov minulý rok vypustila emise jen do poloviny svého emisního stropu a snížení nevyužitého emisního stropu tedy nejspíš nebude reálně znamenat žádné snižování emisí.

Elektrárna Počerady by navíc měla být jako nepotřebná a velmi plýtvavá (s účinností 32 % vyrábí elektřinu na vývoz) [2] uzavřena a ne podporována zvyšováním emisních stropů díky jiným provozům ČEZ. Pokud by ji však firma ČEZ prodala Vršanské uhelné Pavla Tykače, k odstavení elektrárny ani k zásadnímu snížení jejího znečištění v dohledné době nedojde. Příklad elektrárny Chvaletice, kterou Pavel Tykač koupil od ČEZu v roce 2014, ukazuje, že ochrana ovzduší a zdraví lidí pro něj není prioritou. Právě na vypouštění oxidů dusíku totiž protlačila jeho firma u Krajského úřadu Pardubického kraje výjimku z nových evropských limitů [3].

Oxidy dusíku produkují zejména elektrárny a teplárny (40 %) a doprava (35 %) [4]. Škodí lidem nejen přímo ve své plynné formě, ale i kvůli tomu, že se v atmosféře mění na zdraví velmi nebezpečný mikroskopický prach, který se pak šíří až stovky kilometrů. Vlivem zvýšených koncentrací prachu roste celková nemocnost i úmrtnost, zejména na onemocnění srdce a cév, mrtvice, kojenecká úmrtnost, onemocnění dýchacího ústrojí, potíže astmatiků a chronická bronchitida.

Proti prodeji a dlouhodobému provozu elektrárny Počerady se postavily významné české osobnosti - například někdejší premiéři Petr Pithart či Vladimír Špidla, mostecká lékařka a senátorka Alena Dernerová, primář dětského oddělení žatecké nemocnice Jiří Biolek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR prof. Michal V. Marek, známá socioložka Jiřina Šiklová či bývalí ministři životního prostředí Bedřich Moldan, Ladislav Miko, Libor Ambrozek a Martin Bursík nebo přední expertka na hodnocení zdravotních rizik a lékařka Eva Rychlíková a dalších více než 50 osobností z oblasti medicíny, vědy, umění a lokální i celostátní politiky [5]. K výzvě osobností se zároveň připojují lidé na stránce www.smradzpocerad.cz, k dnešnímu dni jich je více než 7 000.

Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA, řekl:
“Teoretické snížení znečištění z elektrárny Prunéřov může nahradit reálné zvýšení emisí oxidy dusíku z elektrárny Počerady. A to není nic proti tomu, co můžeme očekávat, když elektrárnu dostane od ČEZu Pavel Tykač, který kvůli byznysu notoricky obchází limity a zvyšuje znečištění. Přitom zastaralá uhelná elektrárna Počerady vyrábí elektřinu pouze na vývoz a měla by být odstavena, což by ovzduší i klimatu ulevilo nejvíce.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:
“Počerady jsou bezesporu nejšpinavější uhelnou elektrárnou v České republice. Vypouští například nejvíce toxické a vysoce nebezpečné rtuti ze všech tuzemských zdrojů znečištění. S emisemi oxidů dusíku jsou Počerady na samé hraně emisních stropů, které jsou již teď dost benevolentní. Zlepšení se bohužel dočkáme až v polovině roku 2021, kdy začnou platit nové emisní limity a kdy už takové čachry s množstvím vypouštěných škodlivin nebudou legální. Tedy za předpokladu, že Počerady nezíská uhlobaron Tykač a úředníci mu nepovoloví výjimku.”

Petra Jelínková, členka hnutí Limity jsme my, uvedla:
“Zastaralé a špinavé uhelné elektrárny by neměly dostat prostor jakkoliv navyšovat emise, naopak je musíme co nejdříve zavřít. Stát i kraj mají v první řadě chránit veřejné zdraví a životní prostředí, ne vycházet vstříc fosilnímu průmyslu. A tuto zodpovědnost za osud lidí i přírody si musí uvědomit i vedení ČEZu: prodat Počerady uhlobaronu Tykačovi by znamenalo umýt si ruce, ale následky by dopadly draze na nás všechny.”

Kontakty:
Lukáš Hrábek, Greenpeace, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Petra Jelínková, Limity jsme my, 737 863 097, ljm.media@riseup.net

Poznámky pro editory:
[1] https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/i... (str. 3)

[2] Elektrárna Počerady ze začátku 70. let minulého století má účinnost 32 %, většina spáleného uhlí tedy bez užitku proletí komínem a chladícími věžemi. Výroba z Počerad přitom pokrývá jen 40 % ročního přebytku elektřiny, který se z ČR vyváží.

[3] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/3737/urednici-nadrzovali...

[4] Zpráva o životním prostředí ČR 2017, str. 18: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostred...$FILE/OPZPUR-Zprava_ZP_CR_2017-20190116.pdf

[5] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/05/vyzva_vlade_a_...