Dobrovolníci budou v létě pomáhat s obnovou lesů

Velkým problémem zůstává přemnožená zvěř

Třiadvacátý ročník Týdnů pro divočinu, během nichž se dobrovolníci každoročně zapojují do práce na obnově zdravého lesa, harmonické krajiny i vytváření míst pro divočinu, proběhne v letošním roce v osmi turnusech. Více než stovka účastníků se vydá pomáhat přírodě v cenných a chráněných územích napříč Českou republikou od Šumavy až po Bílé Karpaty. [1]


Týdny pro les a divočinu jsou terénní částí kampaně Zachraňme lesy [2], která prosazuje přeměnu odumírajících monokultur na mnohem odolnější druhově i věkově pestré lesy. Obnova lesů na území většiny České republiky není možná bez výrazného snížení okusu a poškozování malých stromků přemnoženou spárkatou zvěří. Zásadní pro růst sazenic mladých buků, habrů či lip je i vytvoření dostatečného zástinu a udržení vody na rozsáhlých holinách vzniklých po rozpadu nepůvodních smrkových monokultur. K vytvoření těchto příznivých podmínek dopomohou takzvané pionýrské dřeviny, mezi které patří například bříza. Právě se síjí břízy a stavbou oplocenek pro ochránění semenáčků budou dobrovolnice a dobrovolníci letos pomáhat nejčastěji.


První z týdnů začíná již tuto sobotu na Strakonicku, kde budou účastníci a účastnice pokračovat v dlouhodobé proměně hospodářského porostu na les s přirozenou skladbou stromů. Jde o jeden z pilotních projektů preventivní „přestavby porostů”, která prokazuje, že plošnému odumírání lesů je možné předejít včasnou změnou jejich druhové skladby. Na následujících třech červencových turnusech, které proběhnou ve spolupráci s Městem Albrechtice a se státním podnikem Lesy ČR ve Šluknovském výběžku a v severní části Jeseníků, se dobrovolníci zaměří především na obnovu porostů prostřednictvím síje břízy či podporu zadržení vody v lesích. Během srpna se pak účastníci Týdnů pro les a divočinu vydají chránit semenáčky před okusem spárkatou zvěří na Králický Sněžník, na Šumavě se přičiní při obnově rašelinišť a v bělokarpatském Radějově přispějí k obnově orchidejové louky a ochraně doupných stromů. 


Dobrovolníci a dobrovolnice mimo to napnou síly i při likvidaci invazních dřevin, údržbě turistických stezek či mapování výskytu chráněných živočichů. Kromě práce na ně čekají i odborné přednášky, exkurze a další vzdělávací program.

Doposud se v uplynulých dvaceti dvou ročnících Týdnů pro les a divočinu zapojilo do pomoci přírodě již přes 2 150 lidí, kteří dobrovolně celkem odpracovali 77 000 hodin. Týdny pro les a divočinu jsou tak pro stovky lidí synonymem nezapomenutelného pobytu v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině. 


Již přes 66 000 lidí se přitom připojilo k výzvě Zachraňme lesy, která požaduje, aby se naši zastupitelé v mysliveckém i lesním zákoně zasadili o stabilnější a pestřejší lesy: především zvýšením podílu listnatých dřevin, omezením holosečí či zabráněním okusu mladých semenáčků přemnoženou zvěří.


Kateřina Mášová, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu řekla: 

„Zájem o účast na Týdnech letos ještě o poznání víc než v předchozích letech převyšuje kapacitu, kterou v rámci již osmi turnusů máme. Aktuální situace našich lesů v kombinaci s koronavirovou krizí motivuje stále více osob zaměřit se na lokální problémy. A nejde jen o studenty. Týdnů se každoročně účastní také pracující lidé různého věku i životních zkušeností, kteří se rozhodli strávit aktivní dovolenou ochranou přírody.”


Jan Skalík, vedoucí programu Krajina, Hnutí DUHA vysvětluje: 

„Práce tisíců lidí v českých lesích může přijít nazmar a my všichni se ještě dlouho můžeme dívat jen na pusté holoseče. Aby se to nestalo, je třeba, aby naši poslanci a poslankyně zajistili kontrolu počtů přemnožené zvěře, která malé semenáčky a sazenice decimuje.”


Kontakty:

Kateřina Mášová, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu, 776 816 228,

tydnyprodivocinu@hnutiduha.cz

Jan Skalík, vedoucí programu Krajina, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz

Aleš Miklík, média a komunikace, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Termíny Týdnů pro les a divočinu:

4. 7. - 11. 7. 2020 Kaletice, Strakonicko

11. 7. - 18. 7. 2020 Rumburk, Ústecký kraj

18. 7. - 25. 7. 2020 Město Albrechtice, Moravskoslezský kraj

25. 7. - 1. 8. 2020 Město Albrechtice, Moravskoslezský kraj

1. 8. - 8. 8. 2020 Králický Sněžník, CHKO Jeseníky

15. 8. - 22. 8. 2020 Stožecko, Volarsko, Šumava

22. 8. - 29. 8. 2020 Radějov, Bílé Karpaty

24. 8. - 31. 8. 2020 Osoblažsko, Moravskoslezský kraj

Podrobnosti zde: www.zachranmelesy.cz/tydny-pro-les

[2]  Více informací o výzvě Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz 


Týdny pro les a divočinu jsou v roce 2020 podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, Pardubickým krajem a dárci Hnutí DUHA.