Dávkami pro horníky byly stvrzeny limity těžby

Peníze by však měla vláda získat od uhlobaronů

Vláda dnes rozhodla, že zaměstnanci odcházející z končícího hnědouhelného velkolomu Československé armády v Ústeckém kraji dostanou speciální sociální dávky.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh, ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace spolu s místním sdružením Kořeny Litvínov a občanskou iniciativou Limity jsme my to považují za tečku za úvahami o pokračování těžby na tomto velkolomu. Zároveň však navrhují, aby stát získal peníze na dávky vyšším zpoplatněním těžby státního uhlí a snížil neadekvátní tak miliardové zisky těžařů [1].

Organizace a iniciativy také vyzývají vládu, aby nyní splnila pětadvacet let starý - a stále platný - závazek a odepsala uhlí na této lokalitě. Jistotu ohledně budoucnosti nepotřebují pouze horníci, ale také města a obce ohrožené těžbou.

Ústecký kraj má také velký potenciál rozvíjet čisté obnovitelné zdroje a posilovat energetickou efektivitu. Díky tomu by podle propočtů expertů vzniklo 2 300 pracovních míst – tedy více než dvojnásobek postupně propouštěných z velkolomu ČSA. Podle studie však vzniknou i další pracovní místa v navazujících segmentech sektoru služeb, dodavatelských podnicích nebo zemědělství [2].

Naopak pokud by byly prolomeny limity těžby uhlí na Dole ČSA, zaniklo by 800 pracovních míst Horním Jiřetíně a bylo ohroženo 5 000 pracovních míst v chemičce Unipetrol, která leží na ložisku uhlí a pokračování těžby by tedy ohrozilo její budoucnost.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Vyřešeno. Vláda začne vyplácet odcházející zaměstnance z těžebních a dodavatelských firem. Vracet se k otázce prolomení limitů na velkolomu ČSA by po dnešku bylo absurdní. Navíc za měsíc vstoupí v platnost Pařížská klimatická dohoda a sociálně citlivé ukončování provozu uhelných dolů a elektráren bude globálním programem. Nyní je potřeba dát jistotu podnikům, že se česká ekonomika bude zbavovat fosilních paliv cíleně - k tomu má pomoct antifosilní zákon, který vláda připravuje.“

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace, řekl:

„Dnešní rozhodnutí vlády posouvá strašidelný příběh o propuštěných hornících hladovějících ve frontě před úřadem práce do říše bájí. Zaměstnanci velkolomu ČSA si pomoc zaslouží. Vláda musí najít odvahu financovat tento velkorysý program přiměřeným zvýšením poplatků z těžby. Jinak budou majitelé dolů těžbou státního uhlí nadále vydělávat miliardy ročně, zatímco stát bude miliardy ročně utrácet na dávky pro jejich bývalé zaměstnance. Bylo by velmi rozumné to propojit.“

Radek Kubala z iniciativy Limity jsme my řekl:

„Příznivě kvitujeme, že vláda dnes podala pomocnou ruku horníkům v severočeském regionu, kde se bude těžba postupně utlumovat. Nyní je jediným logickým krokem poskytnout jistotu a jasnou budoucnost i obyvatelům Horního Jiřetína a Litvínova a převést uhlí ležící za hranicí limitů těžby v končícím velkolomu ČSA do nebilančních zásob.”

Petr Globočník z o.s. Kořeny Livínov řekl:

„Stát by měl předestřít jasnou koncepci využití prostoru po zaniklém velkolomu a předem vyřešit případné majetkové nesrovnalosti tak, aby předešel sporům a průtahům ve využití tohoto prostoru, jako je tomu v případě jezera Most.”

 

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Rovenský, Greenpeace ČR, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

 

Poznámky:

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/penize-na-socialni-davky-hornikum-musi-stat-ziskat-od-uhlobaronu

[2] EkoWATT pro ALIES: Možnosti využití energických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji (http://www.alies.cz/wp-content/uploads/Moznosti_vyuziti_energetickych_uspor_a_OZE_v_Usteckem_kraji.pdf