Další světová organizace žádá změny na Šumavě

Necelý měsíc po vydání závěrečné zprávy mise expertů Světového svazu ochrany přírody IUCN, která doporučila razantní změny na Šumavě, bylo dnes zveřejněno ostře kritické stanovisko další významné mezinárodní organizace k největšímu českému národnímu parku.
Ministerstvo životního prostředí publikovalo hodnocení Světového fondu pro ochranu přírody (WWF). "Všeobecný dojem WWF je, že v péči o park nyní převažuje konzervativní lesní hospodaření nad moderními přístupy k ochraně přírody", hodnotí mezinárodní organizace situaci. Mimo jiné doporučuje:
·         Ukončit kácení v prvních zónách a během 3-5 let je rozšířit na 30-40 % plochy národního parku. "Založit kompaktní jádrovou [první] zónu, kde bude dodržován princip bezzásahovosti. Urychlit proces přeměny částí druhé zóny na jádrovou [první] zónu tak, aby během 3 až 5 let pokrývala 30 až 40 % plochy NP. Spojit nově vytvořené části jádrové [první] zóny s jejími nyní existujícími 135 fragmenty s cílem vytvořit několik kompaktních území. Vytvořit nárazníkovou zónu kolem jádrových [prvních] zón, kde by byly prováděny šetrné zásahy s cílem bránit šíření kůrovce a zajišťovat lokální obnovu [lesa]."
·         Řídit národní park jako národní park, nikoli komerční lesní hospodaření, protože jinak místní obyvatelé nemohou pochopit, co je účelem ochrany přírody. "Zároveň musí [místní obyvatelé] porozumět účelu některých opatření prováděných v parku. Například takzvané ozdravné zásahy, jež v řadě případů představují poměrně intenzivní lesnické hospodaření spojené s komerčním prodejem dřeva, u lidí vyvolávají vážné pochybnosti o způsobu, kterým Správa NP realizuje koncepci parku."
·         Zajistit, aby národní park podporoval prosperitu obcí. "Musí být podniknuty kroky nezbytné k tomu, aby místní obyvatelé z NP profitovali, m.j. získali příjem z šetrné turistiky."
·         Zajistit šumavským obcím účast na rozhodování o národním parku: "Místní lidé a další relevantní zúčastnění, jako jsou vědci a nevládní organizace, by měli dostat příležitost podílet se na procesu rozhodování o revizi zonace [národního parku] a plánu péče [o národní park]. Účast by měla zajišťovat formální procedura, platná i pro další rozhodování v budoucnosti."
·         Zachovat Šumavu v kategorii národní park: "WWF podporuje názor expertů WCPA [oddělení IUCN, jež vyslalo misi], že dlouhodobý cíl NP Šumava ospravedlňuje jeho zařazení do kategorie II chráněných území podle IUCN. K dosažení kritérií kategorie II IUCN je však klíčové umožnit - v dlouhodobé perspektivě - přírodní procesy na většině území NP Šumava. Musí zahrnovat nezasahování proti kůrovcovým gradacím v jádrové [první] zóně. Další slavné lesní národní parky ve střední a východní Evropě ukazují, že informačními a vzdělávacími programy lze získat podporu místních obyvatel a návštěvníků pro tyto přírodní procesy."
WWF je globální organizace, která se zabývá ochranou nejohroženějších světových ekosystémů a živočišných či rostlinných druhů. Na Šumavě pracovala už od založení národního parku Zaměřuje se při tom na rozvoj spolupráce mezi národním parkem a obcemi. Vyslala rovněž pozorovatele, který se účastnil mise IUCN.
"NP Šumava - součást největší souvislé lesní oblasti ve střední Evropě - je mimořádně významný pro ochranu středoevropských lesů. Územím mimořádného ekologického významu pro celou Evropu jej činí jeho rašeliniště a podmáčené smrkové lesy, zbytky pralesů a řada klíčových druhů, jako jsou rys, tetřev hlušec, tetřívek obecný a puštík bělavý, i endemická [nikde jinde na světě se nevyskytující] fauna", konstatuje dnes zveřejněné hodnocení.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
“WWF je během několika týdnů už druhá prestižní mezinárodní organizace, která doporučila razantní změny v národním parku. WWF u nás nemá pobočku a fakt, že se přesto sám od sebe začal Šumavou zabývat, ukazuje, za jak závažný se tento případ v mezinárodních odborných kruzích považuje. Největší český národní park potřebuje razantní změny, které zajistí kompetentní řízení, ochranu krásné horské přírody včetně postupných proměn lesního ekosystému, dobrou spolupráci s místními obcemi a prosperitu regionu."