Český průmysl může přispět k ochraně klimatu a ještě na tom vydělat

Ve středu na tiskové konferenci zveřejní Hnutí DUHA propočty ke snižování závislosti na fosilních palivech

Český průmysl může pomocí organizačních opatření ve výrobě a zavádění dostupných efektivnějších technologií (a bez změny paliva) srazit spotřebu energie (paliv, elektřiny, tepla) o celou čtvrtinu [1]. Konkrétní možnosti spočítali experti společností EkoWATT a Enviros.

V hospodaření s energií zůstávají velké rezervy a tedy i příležitosti pro snížení znečištění a zvýšení konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Provedou-li se dostupná opatření, sníží se do roku 2030 roční spotřeba energie o 87 petajoulů a zároveň emise oxidu uhličitého o 8,5 milionů tun ročně [2].

Energetická náročnost za posledních patnáct let klesla díky zavádění lepších technologií a lepší organizaci výroby o pětinu. Je to také hlavní důvod, proč stagnovalo nebo i mírně klesalo znečištění, i když rostl výkon ekonomiky i průmyslová výroba.

Další snižování spotřeby nebude zdaleka zadarmo. Podle expertního odhadu společností EkoWATT a Enviros bude stát úspora 1 GJ 800 - 2000 Kč [3]. Pro tyto investice jsou využitelné fondy EU určené na modernizaci průmyslu. Hlavně se však sníží náklady na energie. Nová studie Hnutí DUHA vyčíslí, jak snižování emisí skleníkových plynů rozhýbe tradiční i nová průmyslové odvětví, kolik podniky ušetří a pokryjí-li tím náklady na investice. Ekologická organizace ji zveřejní na společné tiskové konferenci s Informačním centrem OSN v Praze, Komorou OZE a centrem Glopolis 20. dubna. 

V pátek 22. dubna bude v New Yorku slavnostně zahájena ratifikace klimatické dohody z Paříže jednotlivými státy. Více než 130 států světa avizovalo, že dohodu podepíše hned v úvodní den procesu, což by byl rekord v historii přijímání mezinárodních úmluv. Očekává se osobní účast vrcholných světových politiků. Českou republiku zastoupí ministr životního prostředí Richard Brabec. Také premiér Bohuslav Sobotka dříve uvítal přijetí dohody a deklaroval spoluzodpovědnost naší země za její naplnění.

Vláda učinila první krok ke snížení závislosti na dovozu ropy a plynu i na uhelných dolech, když letos 9. března schválila koncept antifosilního zákona a uložila přípravu jeho paragrafů. Zákon má stanovit cíl a tempo snížení naší fosilní závislosti. V Británii podobná legislativa úspěšně funguje už více než sedm let a řada evropských zemí ji následuje s podobnými zákony.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Snižování emisí skleníkových plynů kvůli změně klimatu neznamená pro český průmysl hrozbu, ale velkou příležitost. Investice do energetické efektivity se vrátí úsporou na účtech za energie. Hlavně však bude impulsem pro nová průmyslové odvětví i pro tradiční průmysl. Jak jinak bychom mohli stavět větrné elektrárny, masivně zateplovat domy nebo jezdit moderními a pohodlnými vlaky, když bychom nevyráběli ocel či stavební hmoty? Strojírenský průmysl bude potřeba stejně jako hi-tech.

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Studie možností úspor energie v českém průmyslu, EkoWATT, 2008: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/moznosti_efektivnosti_prumysl.pdf (str. 32) - přes relativní stáří studie se autoři domnívají, že výsledný potenciál úspor stále platí

[2] Výpočet dle emisních faktorů pro uhlí, ropu, plyn, elektřinu a teplo (dle druhu paliva).

[3] Studie možností úspor energie v českém průmyslu, EkoWATT, 2008: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/moznosti_efektivnosti_prumysl.pdf (str. 34) - přes relativní stáří studie se autoři domnívají, že výsledný potenciál úspor stále platí

 

 

Šítky aktuality: