České spalovny chtějí dovážet odpadky z ciziny

Na ministerstvo životního prostředí přišla už řada žádostí o povolení dovozu odpadků ze zahraničí ke spálení v českých spalovnách. Odhalily to dokumenty, které Hnutí DUHA získalo podle zákona o svobodě informací.
Ministerstvo podle nich nyní rozhoduje o dvou požadavcích na povolení importu celkem 80 000 tun odpadků k likvidaci v pražské spalovně [1]. Během posledního roku zamítlo čtyři další, které se týkaly dovozu odpadu z Německa a Rakouska do spalovny v Liberci. Veřejnost ovšem zatím věděla pouze o jedné z nich [2].
Odpad většinou pochází vesměs z velkých měst nedaleko hranic, jako jsou Mnichov, Vídeň či Drážďany. Pokud by ministerstvo dalo plánům spalovacích společností zelenou, toxické exhalace i kontaminovaná škvára a popel zůstanou u nás. Z každé tuny spáleného obsahu popelnic vzniká asi 300 kilogramů tohoto nebezpečného odpadu, který se má ukládat na speciálně zabezpečených skládkách.
Poslanci už dvakrát velkou většinou hlasů zamítli návrhy na změnu zákona, která by zcela otevřela dveře dovozu odpadu z ciziny do českých spaloven [3]. Spalovací společnosti se však snaží platný zákaz obejít legislativní kličkou [4]. 
Hnutí DUHA proto požaduje, aby ministerstvo vydalo jasný oficiální výklad legislativy, který se bude vztahovat na všechny české spalovny komunálních odpadů a zabrání obcházení zákona.
Ekologická organizace je přesvědčena, že každý stát se má o své odpady postarat sám a nevyvážet je za hranice. Zákaz dovozu odpadu k pálení nebo skládkování přitom odpovídá evropské i české legislativě. Každá země může omezit přepravu odpadků přes hranice, pokud nejde o recyklaci.
Během posledního půldruhého roku byly podány žádosti o dovoz celkem 99 tisíc tun odpadu – tedy množství odpovídající roční spotřebě jedné běžné spalovny. Posilují tak pochybnosti o smysluplnosti stavby dalších podobných zařízení, pokud i kapacita současných má takový přebytek natolik, že je zájem ji doplňovat dovozem.
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
"Česká republika nemůže být popelnicí sousedních zemí jen proto, aby nesmyslné mamutí spalovny měly dostatek zakázek. Legalizace dovozu by nejspíše znamenala, že k nám začnou proudit kamióny odpadků k pálení. Na každou tunu spáleného komunálního odpadu připadá asi tři sta kilogramů toxického popela a škváry, plus exhalace ze spaloven. Ministr Ambrozek musí především vydat jasný oficiální výklad současné legislativy, což by zabránilo obcházení zákona."
 
Poznámky:
[1] Ministerstvo životního prostředí o žádostech o povolení dovozu (formálně jde tzv. oznámení o přeshraničním pohybu odpadů, která MŽP může schválit, nebo zamítnout) do spalovny v Praze-Malešicích odmítlo vydat podrobnější informace.
[2] Ministerstvo podle dokumentů dostalo celkem čtyři žádosti o dovoz odpadu do Liberce:
žádost společnosti Münchner Recycling GmbH ze 23. srpna 2004 o povolení k dovozu 6000 tun z Mnichova do spalovny v Liberci (zamítnuto 11. listopadu 2004, žadatel podal v únoru 2005 žalobu proti ministerstvu u Městského soudu v Praze) – pouze tato byla zveřejněna
žádost společnosti Rethmann Kreislaufwirtschaft Austria GmbH ze 26. listopadu 2004 o povolení k dovozu 5000 tun z Vídně do liberecké spalovny (zamítnuto 27. prosince 2004)
žádost společnosti SSM Stoffstrommanagement GmbH ze 29. listopadu 2004 o povolení k dovozu 3000 tun z Bádenska-Wüttenberska do liberecké spalovny (zamítnuto 9. března 2005)
žádost společnosti Cleanaway Dresden GmbH & Co.KG ze 28. prosince 2004 o povolení k dovozu 5000 tun z Drážďan do liberecké spalovny (zamítnuto 25. května 2005).
[3] Tisková zpráva na www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=199
[4] Zákon umožňuje dovoz odpadu k recyklaci a tzv. energetickému využití. Spalovací společnosti proto využívají skutečnosti, že teplo vznikající při pálení odpadu prodávají k vytápění nebo používají k malovýrobě elektřiny. Argumentují, že tedy nejde o odstraňování, nýbrž energetické využití. V důsledku tedy tvrdí, že hlavním účelem spalovny není likvidace odpadu, nýbrž výroba energie, a odstraňování odpadků je vlastně jen svého druhu vedlejší produkt této elektrárny.