Češi hodí do popelnic tři miliardy ročně

Česká republika každý rok vyhodí recyklovatelné suroviny v hodnotě tří miliard korun. Spočetla to nová nezávislá studie, kterou v Londýně prezentovali britští Přátelé Země, partnerská organizace Hnutí DUHA [1].

Patří mezi ně hliník za 330 milionů korun, plasty za 900 milionů nebo papír za 390 milionů. Česká republika je v přepočtu na obyvatele v plýtvání se surovinami na osmém místě v Evropské unii.

Na skládkách a ve spalovnách končí miliony tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Ale každou tunu, kterou vyhodíme, musíme někde vytěžit, vykácet nebo vydolovat. Špatná legislativa tak způsobuje zbytečné škody v krajině, kácení lesů, toxické odpady a exhalace. Přitom sousední Německo i další evropské země recyklují až třikrát více než Česko.

Hnutí DUHA navrhlo a prosazuje změnu zákona, která usnadní domácnostem třídění odpadu. Navrhlo balíček tří konkrétních opatření, jež pomohou, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné. Ministr Miko se svým úřadem ale plánují uvolnit miliardy korun na stavbu megaspaloven odpadu, což ekologická organizace považuje za protirecyklační opatření [2].

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA, řekl:
„Recyklace vytváří pracovní místa, šetří cenné suroviny a snižuje emise CO2. I politici se shodnou, že má recyklace přednost před spalováním a skládkováním. Ministr Miko však chce namísto nové prorecyklační legislativy nejprve miliardami dotovat stavby nových megaspaloven, které cenné suroviny nenávratně ničí. Pak je vlastně jedno, jestli miliardy skončí na skládce nebo proletí komínem. Jediná možnost, jak peníze nevyhodit, je fungující systém recyklace.“

Poznámky:

[1] Celý text studie je ke stažení zde >>  http://www.foeeurope.org/publications/2009/FoEE_gone_to_waste_Oct09.pdf