Strany se před volbami shodly na útlumu uhelných elektráren. Splní svoje sliby?

Většina nynějších parlamentních stran (disponující nyní dohromady 153 hlasy v poslanecké sněmovně) se před volbami shodla, že bude proti udělování výjimek z nových limitů pro znečišťování ovzduší z uhelných elektráren a/nebo bude prosazovat přímo útlum uhelných elektráren. Ukazují to výsledky vyhodnocení oficiálních odpovědí stran na sadu dotazů v anketě uspořádané asociací ekologických organizací Zelený kruh [1].

Strany svoje odhodlání plnit předvolební sliby mohou ukázat už příští středu při jednání Výboru pro životní prostředí. Zástupci a zástupkyně jednotlivých stran budou hlasovat o návrzích svých kolegyň a kolegů z Pirátů, KDU-ČSL a TOP09, kteří chtějí zakázat výjimky z limitů pro velké uhelné elektrárny (nikoliv však teplárny) a udělit práva obcím zakázat topení hnědým uhlím na svém území [2].

V anketě byly všechny politické strany kandidující ve volbách do poslanecké sněmovny osloveny mimo jiné také následující otázkou: „Budete vystupovat proti udělování výjimek z nových limitů pro znečištění z uhelných elektráren?“

Na tuto otázku odpověděly souhlasně ČSSD, Piráti, KDU-ČSL, STAN a TOP09. Také KSČM odmítla ve své odpovědi plošné udělování výjimek. Hnutí ANO v anketě otázky nezodpovědělo, reagovalo však odkazem na volební program, který uvádí: „Výrobu elektrické energie zajistíme mixem zdrojů, který bude založen na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů a naopak postupném poklesu hnědouhelných elektráren.“ Aplikace přísnějších limitů je přitom jednou z podmínek zajištění zmíněného poklesu uhelných elektráren a aktuálně nejdostupnějším nástrojem, který stát má. 

ODS se vyjádřila k udělování výjimek vstřícně, ale za podmínky, že budou limity příliš přísné. Elektrárenské společnosti si ale prosadily mírnější evropské limity, než má například Čína [3]. SPD na otázky neodpověděla.

Proč je rozumné a potřebné výjimkám pro uhelné elektrárny zamezit, shrnují Hnutí DUHA a Greenpeace v infolistu, který je ke stažení zde: http://hnutiduha.cz/publikace/vyjimky-ze-zdravi-dekujeme-nechceme

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl: 

“Nyní máme šanci, že naše zdraví bude chráněno bez výjimek. Většina politických stran slíbila dát lidem naději na čistší vzduch i na odpovědnou politiku. A ti politici, kteří by odmítli splnit konkrétní a čerstvý slib svých stran, by voliče opravdu naštvali.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Většina dnešních parlamentních stran před volbami jasně řekla, že budou vystupovat proti udělování výjimek z limitů pro znečišťování z uhelných elektráren. Hnutí ANO i několik dalších stran dokonce deklarovaly přímo útlum uhelných elektráren. Nyní poslanci a poslankyně mohou využít nejdostupnější nástroj, jak vydávání výjimek omezit a zároveň prosadit útlum uhelných elektráren. Udělají to?”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:

“Málokdy se stane, že by se k něčemu politické strany stavěly tak vstřícně jako k návrhu, aby velcí uhelní znečišťovatelé dodržovali platné zákony a nedostávali výjimky z emisních stropů. Pokud by zákaz udělování výjimek neprošel, bylo by to u většiny stran jasné porušení jejich předvolebních prohlášení. Už jsme ale byli dříve svědky toho, že před volbami strany pochlebovaly lidem a politika po volbách se pak dělala hlavně pro velké firmy.”

Kontakty:

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz 

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz 

Jan Rovenský, Greenpeace ČR, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Poznámky pro editory:

[1] ANKETA ZELENÉHO KRUHU: Postoj politických stran ke klíčovým problémům životního prostředí - ENERGETIKA

Zástupci a zástupkyně 26 předních ekologických organizací sdružených v asociaci Zelený kruh připravili soubor otázek, které odrážejí nejpalčivější problémy, jimž Česká republika v současnosti čelí a jež mají významný dopad na zdraví obyvatel a prostředí, v němž žijí, a jsou zároveň řešitelné v průběhu standardního funkčního období, tedy čtyř let.

Osloveny byly všechny politické strany, které v průzkumu společnosti SANEP z 30. června 2017 měly volební potenciál vyšší než 2,5 procenta: ANO, ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL, STAN (v té době ještě koalice KDU-ČSL – STAN), SPD, TOP09, Realisté, Piráti, SSO, Strana zelených, SPO.

Výsledky pro otázku „Budete vystupovat proti udělování výjimek z nových limitů pro znečištění z uhelných elektráren?“

ČSSD: Ano

ODS: Jsem přesvědčený o tom, že bez uhelných elektráren a tepláren se naše energetika ještě dlouho neobejde. Sluneční elektrárny a další takzvané obnovitelné zdroje jejich podíl nenahradí. Takže pokud jsme si stanovili nadměrně přísné limity, bude nutné udělovat výjimky.

KDU-ČSL: Ano, neudělování výjimek je ve veřejném zájmu. Uhlí je palivem minulosti.

KSČM: Plošné udělování výjimek není pro nás cestou. Nemůžeme ale nyní vyloučit, že některou z případně navržených výjimek podpoříme.

TOP09: Ano

STAN: Rozhodně ano

Piráti: Ano

Hnutí ANO: Odpovědělo odkazem na svůj volební program, kde se píše “Výrobu elektrické energie zajistíme mixem zdrojů, který bude založen na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů a naopak postupném poklesu hnědouhelných elektráren.”

SPD: Nereagovala a v programu k tomu nic nemají 

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-navrhuji-omezit-zakonem-znecisteni...

[3] Evropské limity  stanovují pro oxidy dusíku 175 mg/Nm3 , avšak v Číně platí pro nové elektrárny 100 mg/Nm3.