Prodej Počerad: časovaná klimatická i rtuťová bomba, ohrožuje i teplárny a samotný ČEZ

Ekologické organizace žádají uzavření elektrárny

Prodej uhelné elektrárny ČEZ Počerady kontroverznímu podnikateli Pavlu Tykačovi a její další dlouhodobý provoz  by rozvrátil klimatickou i energetickou strategii státu. S dlouhodobým provozem největšího českého zdroje skleníkového oxidu uhličitého [1] i toxické rtuti [2] totiž nepočítá Státní energetická koncepce ČR [3]. Naopak počítá s přednostním využitím uhlí v účinnějších teplárnách [4]. Elektrárna Počerady spaluje 5 milionů tun uhlí ročně, ale celé dvě třetiny energie proletí bez užitku komínem.

Přesto Daniel Beneš, generální ředitel strategické většinově státní firmy, usiluje o odprodej elektrárny. V roce 2017 mu Dozorčí rada ČEZ neschválila prodej za 10 miliard korun, neboť byl nevýhodný [5], nyní hrozí prodej za pouhé 2 miliardy [6]. Před dvěma lety se záměr také stal předmětem protestu ekologických organizací i osobností.

Experti Hnutí DUHA a Greenpeace zjišťovali několik týdnů informace o ekonomických a strategických aspektech dalšího kola obchodu - závěry analýzy jsou přílohou této tiskové zprávy. http://www.hnutiduha.cz/publikace/pocerady-spatny-nebezpecny-obchod

Nejdůležitější zjištění dokládající naprostou nevýhodnost a nebezpečnost plánovaného prodeje elektrárny pro občany, stát i ČEZ jsou:

  • Ztráta kontroly nad uhlím. ČEZ by prodejem automaticky ztratil kontrolu nad uhlím v rámci územních limitů těžby za 88 miliard korun [7]. Uhlí mu  podle dosavadních smluv musí Tykačova Vršanská uhelná prodávat v následujících letech za garantovanou cenu. To by však prodejem skončilo a Tykač by získal nejen elektrárnu, ale i kontrolu nad uhlím. ČEZ by tak přišel i o budoucí strategickou kontrolu nad veškerým dostupným hnědým uhlím v ČR. Prodej (ani za 8 miliard) proto nedoporučila analýza společnosti ERSTE [8].
  • Ztráta strategického pozemku. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ani území plány obcí nepočítají s žádnou novou plochou pro velký zdroj elektřiny. ČEZ by prodejem přišel o možnost vybudovat například další plynovou elektrárnu, pokud by byla potřeba.
  • Ohrožení dodávek uhlí pro teplárny. Státní energetická koncepce  ČR počítá s odstavením této a dalších elektráren [3] a preferencí dodávek uhlí pro teplárny [4]. Plány Pavla Tykače jsou úplně opačné, ohrožují tedy bezproblémový provoz tepláren a mohou způsobit nárůst ceny tepla.
  • Cesta mimo Pařížskou dohodu. Elektrárna Počerady vypouští ročně 5,5 milionu tun CO2 [9] (tedy téměř tolik co vypustí všechna tuzemská nákladní auta dohromady [10]). Přitom ČR vyváží v elektřině 2,5 násobek produkce tohoto neefektivního zdroje [11]. Pokračování zbytečného provozu znamená jednoznačný konflikt s maximální snahou, kterou je nutné vyvinout pro dosažení stabilizace oteplování na relativně bezpečné hranici 1,5 či maximálně dvou stupňů Celsia.
  • Ohrožení obcí a Ústeckého kraje. Elektrárnu Počerady by vlastnil Pavel Tykač (prostřednictvím firmy se sídlem na Kypru), který ovládá také elektrárnu Chvaletice. Zároveň těží na velkolomech Vršany a ČSA, které tyto elektrárny zásobují uhlím. To by z jeho skupiny firem dělalo druhého nejsilnějšího hráče v oblasti uhelné elektřiny a poskytlo by mu to další politický i finanční kapitál potřebný na poslední pokus o prolomení těžebních limitů na ČSA a zbourání města Horního Jiřetína a osady Černice (většina uhlí z ČSA jde do elektrárny Chvaletice). Prodej by také ohrozil dobře nastavený trend ozdravení a restrukturalizace Ústeckého kraje.


Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Prodej je časovaná bomba, dlouhodobý provoz velké a plýtvavé uhelné elektrárny Počerady by rozmetal energetickou strategii státu i šance naplňovat v ČR Pařížskou klimatickou dohodu. Ohrozit by mohl také dodávky tepla pro domácnosti a zároveň obce, které chrání limity těžby uhlí. Pavel Tykač by rozhodně neměl dostat do rukou tak velkou elektrárnu na strategickém pozemku a kontrolu nad v budoucnu jediným dostupným uhlím. Opakovaně ukazuje, že zájmy státu a občanů, ochrana zdraví či klimatu jsou mu naprosto ukradené.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:
“Nedávno se Daniel Beneš v médiích prsil, jak ČEZ bude uzavírat staré uhelné elektrárny. Ve skutečnosti ale chce firma stavět nový uhelný zdroj v Mělníku a nejšpinavější českou elektrárnu chce pod cenou prodat Pavlu Tykačovi. ČEZ se snaží působit dojmem zodpovědné firmy, ale stavbou nových a prodejem starých uhelných elektráren se emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší opravdu nesnižují. Je to asi podobný greenwashing, jaký firma v současné době předvádí ve svých reklamách masivně vysílaných v televizi a v kinech.”


Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Lukáš Hrábek, Greenpeace, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org


Poznámky pro editory:

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/elektrarna-pocerady-je-nejvetsi-znecistovatel-v-cr-chvaletice-zvysily-znecisteni-o-43

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/uhelne-elektrarny-vevodi-znecistovatelum-toxickou-rtuti-potvrzuji-cerstve-udaje

[3] SEK ČR implicitně počítá s provozem 1800 MW instalovaného výkonu v modernizovaných kondenzačních zdrojích na uhlí. Přitom již modernizované elektrárny ČEZ (Tušimice a Prunéřov) tento strop téměř naplňují (celkem 1550 MW). Pokračující Počerady s výkonem 1000 MW by úplně vybočily ze SEK a ohrožovaly celou koncepci energetiky.

[4] SEK stanovuje cíl omezit nízkoúčinné využití uhlí v elektrárnách a zajistit jeho předností spalování v účinnějších teplárnách hned na několika místech, konkrétně na str. 46, 49, 60, 67 a 68.

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dozorci-rada-cez-prave-odmitla-prodej-uhelne-elektrarny-pocerady-pavlu-tykacovi

[6] 2 miliardy je částka, za níž se uskuteční obchod pomocí automatického mechanismu ve smlouvě o dodávkách uhlí mezi ČEZ a Vršanskou uhelnou, pokud Dozorčí rada ČEZ uplatnění opce do konce roku 2019 nezamítne. V roce 2015 odmítl ČEZ prodat elektrárnu za 8 miliard korun, v roce 2017 dokonce za 10 miliard, protože to nebylo výhodné. Nyní jsou ve hře jen 2 miliardy korun.

[7] Jedná se o 220 milionů tun suroviny. Průměrná cena uhlí z velkolomu Vršany v letech 2009 - 2017 podle výročních zpráv Vršanské uhelné, a.s., dosahovala 400 Kč/tunu.

[8] Doslova Erste napsala: “Naopak ponechání si elektrárny EPC a tím pádem i zachování DKS (smlouvy na prodej uhlí) v platnosti do roku 2060 by znamenalo, že společnost ČEZ bude po roce 2025 kontrolovat, s výjimkou uhlí za limity na dole ČSA, všechno uhlí v České republice. Tato skutečnost může pro společnost ČEZ v budoucnu představovat významnou ekonomickou a strategickou výhodu.“ Celý text analýzy máme k dispozici a v případě zájmu vám jej na vyžádání zašleme.

[9] EU Emissions Trading System (EU ETS): https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1

[10] Centrum dopravního výzkumu. Struktura emisí CO2 v dopravě v ČR v roce 2017. http://vitejtenazemi.cz/cenia/sites/files/grafy/1367.xls

[11] Elektrárna Počerady vyrobí ročně 5,3 TWh elektřiny. Čistý roční vývoz z ČR je 13,9 TWh. Loni a předloni vývoz dokonce rostl: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/loni-opet-vzrostl-vyvoz-elektriny-vyvazime-sve-zdravi