Evropská unie: podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie má dosáhnout do roku 2030 třetiny, tedy dnešní úrovně Rakouska. Česká republika musí přidat.

Jednání zástupců členských států, Evropské komise a Evropského parlamentu v noci na dnešek určilo výslednou podobu směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů. Cílem EU pro rok 2030 je podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě [1] na úrovni 32 %. Jedná se o kompromis mezi návrhem Evropské komise (27 %) a Evropského parlamentu (35 %). Výsledek znamená úspěch ambicióznějších členských států, které již mají z rozvoje obnovitelných zdrojů výrazný užitek.

Cíl 32% víceméně odpovídá množství obnovitelných zdrojů v Rakousku za rok 2015 [2]. Závazné cíle pro členské státy nejsou stanoveny, ale je zřejmé, že zejména země se slabým rozvojem obnovitelných zdrojů včetně České republiky budou muset nastartovat růst tohoto odvětví.

Výše podílu obnovitelných zdrojů v České republice bude záležet na tom, jakou podobu Národního klimatického a energetického plánu si ČR v příštích měsících odsouhlasí s Evropskou komisí. Pokračování stávající stagnace ovšem určitě neprojde. Důležitým prvním krokem bude novela zákona o podporovaných zdrojích, která má přinést obnovení podpůrného schématu pro nové obnovitelné zdroje. Novelu připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu, ale oproti původnímu plánu má výrazné zpoždění.

Od roku 2014, kdy nové obnovitelné zdroje ztratily nárok na podporu, výroba obnovitelné energie v ČR stagnuje. Zavedení podpůrného schématu je nezbytným krokem.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Nad stanoveným evropským cílem pro OZE, který činí 32% v roce 2030, jsou dnes jen Švédsko, Finsko a Lotyšsko. K dosažení cíle se budou muset přičinit všechny státy včetně těch, které dosud na rozvoji obnovitelných zdrojů moc nepracovaly, jako je Česká republika, Slovensko nebo Maďarsko. Česká republika má potenciál rozvoje především v biomase pěstované na zemědělské půdě, větrných elektrárnách a fotovoltaice. Když se podaří snížit spotřebu, bude stačit k naplnění cíle menší produkce obnovitelných zdrojů.“

“Výsledný cíl na úrovni 32 % lze označit za úspěch a to i přesto, že neprošel ambicióznější návrh Evropského parlamentu. Technologický vývoj a s ním spojené změny v energetice totiž ukazují, že nezadržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů v Evropě může nakonec politické cíle ještě překonat."


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Nelze zaměňovat s podílem obnovitelných na výrobě elektřiny. Zatímco na výrobě elektřiny se OZE v EU podílejí již dnes 30 % ( viz https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/EU-power-sector-report...), v případě podílu na konečné spotřebě energie (vedle elektřiny jde i o teplo a paliva) jde cca o 17 % a do roku 2020 má být dosaženo cíle 20 %.

 [2] Trends and projections in Europe 2017, Tracking progress towards Europe's climate and energy targets, European Environment Agency 2017 – strana 83, https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-...


Příloha: komentář ke směrnici včetně jejího dopadu na rozvoj OZE v ČR

 

 

 

Tisková zpráva byla podpořena Ministerstvem životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska ministerstva.

MZP logo

Šítky aktuality: