Aktuálně

Eurokomisař Karmenu Vella přijede řešit naše znečištěné ovzduší

Nevládní organizace připravily informační list o jeho stavu a řešení

Nezávislost a důvěryhodnost ekologických organizací je cennější než projektové peníze

Hnutí DUHA odmítá grant, který by omezil jeho nezávislost na Ministerstvu životního prostředí

Evropský parlament: konec éry jednorázových plastů

Nyní záleží na vládách zemí EU

Stanovisko Hnutí DUHA k aktuálnímu výskytu medvěda na východě Moravy

Hnutí DUHA preferuje odchyt medvěda, který se od září pohybuje na východě Moravy, a jeho umístění do zařízení poskytujícího co nejvhodnější podmínky k životu.

23 států vyzvalo k ochraně Evropského zeleného pásu. U nás vede územím bývalé železné opony a na jižní Moravě v něm hynou lesy suchem

Vede územím bývalé železné opony a na jižní Moravě v něm hynou lesy suchem

Tři ze čtyř českých těžařů hnědého uhlí porušují zákon o ekologické újmě

Česká inspekce životního prostředí dostala podnět

ČR 2030 bez lesů? Ministerstvo zemědělství zatím odolné lesy nezajistilo a národní strategii neplní

Vláda zítra projedná plnění hlavních cílů, které si Česká republika stanovila pro rok 2030. Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, který tyto cíle obsahuje, mimo jiné uvádí, že „druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních půd.” Právě tímto úkolem se už pět měsíců zabývá Ministerstvo zemědělství v zalesňovací vyhlášce. A za celostátními cíli přitom kulhá daleko pozadu.

Stránky