Aktuálně

Ministerstvo zemědělství nezvládlo rajonizaci lesů

 Letos proto hrozí zvýšené použití nebezpečné chemie

Ministr Richard Brabec by měl omezit skládkování co nejdřív a mířit k oběhové ekonomice

Na skládkách končí zbytečně milion tun kompostovatelných odpadů ročně

Od 1. dubna musejí obce umožnit třídění bioodpadů po celý rok

 Dalším krokem musí být zákaz jejich skládkování od roku 2024

Evropský parlament včera odmítl financovat spalovny a fosilní paliva

Parlament také definitivně schválil směrnici omezující jednorázové plasty

Využije ministr Miroslav Toman rajonizaci lesů pro ochranu před zbytečným kácením a používáním jedovaté chemie?

Poslanci mohou podstatněji zlepšit zdraví lesů jinou aktuální novelou zákona 

ČR zaostává v ochraně klimatu. Poslanci a vláda by měli konečně nastartovat změnu

Nezávislý audit české klimatické politiky a doporučení pro zítřejší jednání Sněmovny o změně klimatu. Společná tisková zpráva asociací ekologických, rozvojových a humanitárních organizací

Hospodářský výbor Sněmovny by měl podpořit hospodaření státu, ne miliardové příjmy uhlobaronů

 Zítra se na něm utkají ministryně o těžební poplatky

Uhelná komise má smysl, nové jaderné reaktory by však byly vysoce rizikový vstupní předpoklad

 Ministr Richard Brabec a celá vláda by měli mezitím řešit aktuální kauzy, které určují klimatickou politiku

Stránky