Financování

Hnutí DUHA je nezávislá nezisková organizace. Naši práci umožňuje především laskavá podpora dárců: jednotlivců i nadací.

Od koho dostáváme finance?

  • Veřejnost: Nejdůležitější pro naši práci jsou příspěvky lidí, jako jste vy. Každoročně oslovujeme veřejnost nejen na našich akcích, ale i přímo na ulici. Vysvětlujeme, jak pracujeme, odpovídáme na otázky. Systém přispívání je transparentní, proto nás podporují všechny velké české banky přijímáním trvalých příkazů.
  • Granty: Příjmy Hnutí DUHA pocházejí také z grantů, které dostáváme na projekty od českých i mezinárodních nadací a různých státních zdrojů. Peníze z grantů jsou určené výhradně na konkrétní aktivity, které jsou v projektu popsané.
  • E-shop: další příjmy získáváme z provozování internetového obchodu. Nabízíme v něm textil z biobavlny, hračky z FSC dřeva nebo tematické knihy. Nejde nám ale jen o peníze, chceme nabídnout spotřebitelům možnost nakupovat výrobky šetrné k lidem i přírodě.

Od koho peníze nepřijímáme?

Hnutí DUHA zásadně odmítá prostředky ze zdrojů, které by mohly jakkoli omezit naši nezávislost nebo být v rozporu s našimi cíli. Nepřijímáme dary velkých průmyslových společností ani příspěvky potenciálních konkurentů firem, jež kritizujeme. Chceme ctít přísná pravidla, která nám umožní udržet si nezávislost a důvěryhodnost. Proto jsme se přihlásili k Etickému kodexu ekologických organizací.

Kam jdou vaše peníze

Peníze, které Hnutí DUHA dostává, financují veškerou naší práci: prosazování ekologických zákonů, rady veřejnosti nebo přípravu studií či analýz, které inspirují a ovlivňují politiky a úřady. Finance samozřejmě každoročně procházejí auditem. Vydáváme také výroční zprávu, kde do detailu uvádíme všechny příjmy i výdaje. Všichni dárci od nás navíc průběžně dostávají informace, na co byly jejich peníze použity.

Zpráva o činnosti 2016

pdf, 280 kB