Naši lidé

V kanceláři Hnutí DUHA pracuje přes čtyřicet zaměstnanců a řada dobrovolníků. V různých městech máme asi deset místních poboček s desítkami spolupracovníků. Seznamte se s některými z našich lidí.

Lidé Hnutí DUHA

Vojtěch Kotecký
programový ředitel

Vystudoval systematickou biologii a ekologii na Univerzitě Karlově. V Hnutí DUHA pracuje od roku 1992. Nejprve pomáhal v pražské místní pobočce, poté se několik let zabýval ekologickými dopady těžby v dolech a lomech, dva roky byl koordinátorem výzkumu. Nyní má na starost strategii a vedení programové práce – a koordinuje legislativní činnost Hnutí DUHA. Napsal řadu odborných studií či analýz, desítky menších publikací a článků v tisku. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady surovinové politiky ministerstva průmyslu. Rok předsedal Friends of the Earth Europe, federaci ekologických organizací z třiceti zemí celého kontinentu.

 

Jaromír Němec
organizační ředitel

Jaromír se podílí ve spolupráci s programovým ředitelem Vojtěchem Koteckým na vedení Hnutí DUHA. Osobně má na starost organizační a personální řízení organizace a je jejím statutárním zástupcem. V Hnutí DUHA působí od roku 2001. Před tím, než se v březnu 2012 pustil do práce organizačního ředitele, působil jako personalista a vedoucí kanceláře. Ve volném čase hraje ping-pong, má syny Ondru a Káju.

 

 

Marie Horáková
finanční ředitelka

Marie má řadu zkušeností z působení v menších neziskových organizacích. Znát ji můžete také z občanského sdružení Barvínek, které od roku 2008 vede. V Hnutí DUHA působí od roku 2011 a má na starost především finanční koordinaci, získávání dotací a řádné vyúčtování projektů. Přestože pracovně přesídlila do Brna, nadále žije na vesnici, kde se snaží o rozvoj komunitního života. Na koloběžce ráda objevuje zapomenuté kouty rodné Drahanské vrchoviny.

 

 

Marta Misíková
programová manažerka

V Hnutí DUHA má na starost rozvoj organizace. Řídí porady a chod Hnutí DUHA tak, aby všechny projekty hladce šlapaly. Jako facilitátorka se podílí na procesu strategického plánování a vytváří systém vzdělávání pracovníků. Kromě práce pro Hnutí DUHA dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Horizonty, kde se věnuje tvorbě vzdělávacích a výcvikových programů zaměřených na posilování organizační kapacity neziskovek.

 

 

Martin Mikeska
energetický expert

V Hnutí DUHA vede šestičlenný tým zabývající se prosazováním čistější energetiky a moderní ekonomiky. Především se zaměřuje na obnovitelné zdroje, energetickou efektivitu a zelená pracovní místa. Stojí za iniciativou Velká výzva, která prosazuje nový zákon, jenž závazně stanoví, že Česko bude snižovat závislost na drahých fosilních palivech. Ještě než nastoupil do národní kanceláře Hnutí DUHA, pracoval jako překladatel a konzultant při rozvojové spolupráci. Má zálibu v pořádání bazarů pro své kolegy – prostředky, které touto činností nastřádá, pak podporuje například psí útulky nebo tradiční řemesla v Turkmenistánu.

 

Jaromír Bláha
expert programu Lesy

Jaromír je duší programu, který má v Hnutí DUHA na starost všechno související s lesy a ochranou přírody. Najdete ho obvykle v Poslanecké sněmovně u projednávání lesního zákona, při terénní pochůzce s pracovníky Národního parku Šumava (v letech 2004–2006 byl členem jeho vědecké rady) nebo nad lesnickými statistikami. Má myslivecké zkoušky (ale ne pušku). V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody.

 

 

Ivo Kropáček
vedoucí programu Odpady

Vystudoval odpadové hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně. Několik let pracoval v brněnské a pak olomoucké místní pobočce Hnutí DUHA. Nyní vede odpadový program. Má na starost prosazování lepších recyklačních služeb pro domy a byty, či legislativy podporující prevenci odpadu. Napsal několik publikací, počínaje odbornými studiemi přes manuály pro radnice až po vzdělávací brožurky pro děti. Pokud potřebujete vědět, jak funguje podpora vratných lahví ve Švédsku nebo sběr tříděného odpadu v Curychu, narazili jste na toho pravého. Velkou část svého pracovního času věnuje také spolupráci s městy a obcemi. Je členem Rady odpadového hospodářství, poradní instituce ministerstva životního prostředí.

 

Zuzana Vlasatá
vedoucí publikačního týmu

V Hnutí DUHA má na starost editaci a vydávání publikací – od odborných studií či Magazínu pro dárce až po nálepky. Je součástí týmu, který představuje široké veřejnosti práci Hnutí DUHA, aktivně proniká do tajů sociálních sítí a nových médií. Vystudovala žurnalistiku a environmentální studia v Brně. Přispívá také do společensko-ekologického časopisu Sedmá generace. V létě tráví všechen volný čas lezením po skalách, v zimě skialpinismem.

 

 

 

 

Vít Kouřil
šéfredaktor časopisu Sedmá generace

V roce 2005 se stal šéfredaktorem Sedmé generace – dvouměsíčníku, který Hnutí DUHA vydává, aby vytvořilo platformu pro debatu o společenských a etických souvislostech ekologických problémů. Kromě toho přednáší o médiích na univerzitě a všude jezdí na kole.

 

 

 

 

 

Rada Hnutí DUHA pro období 2014-2016

Karel Polanecký - předseda
Josefa Volfová - místopředseda
Eliška Kvitová
Martin Mikeska
Jan Gregor
Josef Patočka
Simona Horká