Naši lidé

V kanceláři Hnutí DUHA pracuje přes čtyřicet zaměstnanců a řada dobrovolníků. V různých městech máme asi deset místních poboček s desítkami spolupracovníků. Seznamte se s některými z našich lidí.

Pokud nás chcete kontaktovat, napište prosím na info@hnutiduha.cz.

Lidé Hnutí DUHA

Jiří Koželouh
programový ředitel

Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Specializoval se na klimatologii a krajinnou ekologii. Nyní má na starost strategii a vedení programové práce a koordinuje legislativní činnost Hnutí DUHA. Má dvě dcery, takže ve volném čase se věnuje zejména rodině – ideálně, když při tom jede celá rodina na jeho oblíbený Balkán.

Marie Horáková
finanční ředitelka

Marie má řadu zkušeností z působení v menších neziskových organizacích. Znát ji můžete také z občanského sdružení Barvínek, které od roku 2008 vede. V Hnutí DUHA působí od roku 2011 a má na starost především finanční řízení a strategii, získávání grantů a řádné vyúčtování projektů, zodpovídá také za provoz celé organizace a personální agendu. Přestože pracovně přesídlila do Brna, nadále žije na vesnici, kde se snaží o rozvoj komunitního života. Na koloběžce ráda objevuje zapomenuté kouty rodné Drahanské vrchoviny.

Romana Kaclíková
vedoucí programu Energetika, suroviny, ekonomika

V Hnutí DUHA vede tým zabývající se prosazováním čistější energetiky, recyklací odpadů a moderní ekonomiky.

Jana Řídká
vedoucí programu Krajina

Vystudovala aplikovanou ekologii na České zemědělské univerzitě a ve svých studijních pracích se zaměřovala především na témata evoluční biologie. V Hnutí DUHA začínala jako stážistka a pomocná síla v kampani za NP Šumava, nyní vede program Krajina. Většinu volného času tráví ve stáji u koní, ráda chodí na výlety a spí pod širákem. Dokáže ale dobře relaxovat i u hraní počítačových her.

 

Vratislav Vozník
vedoucí veřejné komunikace

Vede tým, který zajišťuje, aby se o ekologických problémech a řešeních, jež Hnutí DUHA navrhuje, dozvědělo co možná nejvíce lidí a do naší práce se zapojili.

 

Žaneta Gregorová
vedoucí týmu individuálního fundraisingu

S kolegy a kolegyněmi usiluje o to, aby co největší část příjmů Hnutí DUHA pocházela z toho nejprůhlednějšího a přitom nejstabilnějšího zdroje – z příspěvků české veřejnosti. Příspěvky od dárců tvoří nyní již 60 % našich příjmů.

 

Jaromír Bláha
expert na ochranu lesů a divoké přírody

Jaromír je duší programu, který má v Hnutí DUHA na starost vše, co souvisí s lesy a ochranou přírody. Obvykle ho najdete v Poslanecké sněmovně u projednávání lesního zákona, při terénní pochůzce s pracovníky Národního parku Šumava nebo nad lesnickými statistikami. Má myslivecké zkoušky (ale ne pušku). V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody.  Zejména díky jeho práci obdrželo Hnutí DUHA v roce 2014 prestižní cenu za ochranu přírody Euronatur, v roce 2016 pak získal cenu Josefa Vavrouška.

 

Karel Polanecký
energetický expert

Vystudovaný strojař, který už přes dvacet let pracuje jako energetický expert Hnutí DUHA. Zaměřuje se na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, jaderné energetiky a snižování závislosti na uhlí. „Bydlím se ženou a dvěma dětmi na malém městě (nemáme ani 1 000 obyvatel), což mi dává jedinečný pohled na život.“

Ivo Kropáček
expert na odpady

Vystudoval odpadové hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně. Několik let pracoval v brněnské a pak olomoucké místní pobočce Hnutí DUHA. Nyní má na starost prosazování lepších recyklačních služeb pro domy a byty či legislativy podporující prevenci odpadu. Napsal několik publikací, počínaje odbornými studiemi přes manuály pro radnice až po vzdělávací brožurky pro děti. Pokud potřebujete vědět, jak funguje podpora vratných lahví ve Švédsku nebo sběr tříděného odpadu v Curychu, narazili jste na toho pravého. Velkou část svého pracovního času věnuje také spolupráci s městy a obcemi. Je členem Rady odpadového hospodářství, poradní instituce Ministerstva životního prostředí.

Klára Kyralová
expertka na potraviny a zemědělství

Vystudovala sociální antropologii a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. V Hnutí DUHA pracuje od roku 2012, věnuje se tématům zemědělství, místních potravin a odpovědného spotřebitelství. Na starosti má především projekt Adresář farmářů, který mapuje drobné české zemědělce a komunitou podporovaná zemědělství, a také web Umění žít, jenž přináší tipy na odpovědný životní styl. Vede aktivity zaměřené na omezení používání jedovatých pesticidů v české krajině.

Vít Kouřil
šéfredaktor časopisu Sedmá generace

V roce 2005 se stal šéfredaktorem Sedmé generace – dvouměsíčníku, který Hnutí DUHA vydává, aby vytvořilo platformu pro debatu o společenských a etických souvislostech ekologických problémů. Kromě toho přednáší o médiích na univerzitě a všude jezdí na kole.

 

Rada Hnutí DUHA pro období 2017-2019

Simona Horká - předsedkyně

Jaromír Bláha

Pavel Doucha

Radek Kubala

Miroslav Kutal

Martin Mikeska

Jitka Nesrstová

Kateřina Rezková

Eliška Vozníková

Vratislav Vozník