Aktuálně

Lidé, ekologické organizace i průmysl chtějí vyšší daň na uhlí, které ničí zdraví

 Zítra končí připomínkování návrhu daňového balíčku

Klimaticko - energetické plány evropských zemí potřebují vylepšit. Příkladné země směřují k nulovým skleníkovým emisím, plán ČR je ostudně slabý Nová analýza srovnává cíle 24 evropských zemí

Klimaticko-energetické plány předložené členskými státy Evropské unie zatím v součtu nevedou k plnění závazků Pařížské dohody. Tak zní závěr vyplývající ze srovnávací studie 24 klimaticko-energetických národních plánů, kterou provedla organizace Climate Action Network Europe [1].

Ministerstvo životního prostředí zrušilo další chybné rozhodnutí správy CHKO Jeseníky

Kácení a jedy v rezervaci Suchý vrch se zatím nekonají

Masivní těžba dřeva ničí nejpřísněji chráněnou rezervaci v Máchově kraji se souhlasem Ministerstva životního prostředí

 V Národní přírodní rezervaci Břehyně je minimálně třicet hektarů holosečí

Státní lesy nemají kvalitní certifikát hospodaření, ten poskytuje certifikace FSC, ukazuje nová odborná studie

Hospodaření podle standardu certifikačního systému FSC (Forest Stewardship Council) by pomohlo ozdravit naše lesy a připravit je na probíhající změny klimatu, ochránit lesní půdu, vodní zdroje i lesní zvířata, houby, rostliny a další v lese žijící organismy. Oproti tomu standard druhého u nás používaného certifikačního systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), kterým je certifikována většina českých lesů, udržitelné hospodaření ve skutečnosti negarantuje. Oba certifikační systémy přitom spotřebitelům tvrdí, že šetrné, resp.

Návrh zákona o odpadech je jen stínem evropské vize oběhu materiálů a šetření surovin i energie

 MŽP neřeší omezení skládek, třídění však dobře

Stát může zajistit teplé domovy a přitom se nenechat dál okrádat těžaři uhlí

Řešením růstu cen tepla je podpora úspor energie, změny paliva a modernizace centrálního zásobování teplem, ne udržování  pro stát a občany krajně nevýhodného moratoria na zvyšování poplatků z vytěžených nerostů. Zrušení moratoria je logický a správný postup vzhledem k obřím ziskům těžařů a masivnímu odlivu dividend do daňových rájů [1].

Rada NP Šumava dnes odložila projednání návrhu zonace národního parku

Odklad hlasování vytváří prostor pro probíhající zákulisní politické dohody a tlaky proti ochraně NP

 

Boj s kůrovcem dosavadními způsoby je zbytečný a škodlivý, vzkazují vědci z mezinárodní konference vládě a lesníkům

Rajonizace lesů z pera ministra Miroslava Tomana se jejich doporučeními neřídí a kalamitu neřeší

 

Závěry vědců prezentované na dnešní konferenci a ve zveřejněné studii jsou v rozporu s „bojem s kůrovcem“, který prosazuje Ministerstvo zemědělství, a to i v nové rajonizaci. Rajonizace neřeší kůrovcovou kalamitu, protože dál požaduje v nejvíce napadených oblastech zbytečné zásahy, které vedou k velkým holosečím a výraznému používání jedovaté chemie. Ministerstvo zemědělství se přitom na vzniku odborné studie finančně podílelo.

 

Návrh zonace NP Šumava zatím nechrání cenné skvosty šumavské přírody

Správa NP zohledňuje především připomínky obcí, ne vědců a ekologů

 

Stránky