Aktuálně

Emisní limity pro uhelné elektrárny srazí jejich znečištění na čtvrtinu. Zhatit to mohou výjimky

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Greenpeace ČR

Za pět minut dvanáct pro čistou energetiku

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, Spolku pro obnovu venkova, první energeticky soběstačné obce Kněžice a Komory OZE k návrhu novely zákona, který má znovu nastartovat čistou energetiku

Jen do roku 2030 mohou nově postavené obnovitelné zdroje zajistit víc elektřiny než stavba nového jaderného bloku

Česká republika má ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů velké rezervy, dosud jen málo využívá svého potenciálu. Do roku 2030 bychom z OZE mohli vyrábět víc jak dvojnásobek elektřiny oproti dnešku. Vyplývá to z údajů firem podnikajících v tomto odvětví sdružených v Komoře OZE.

Za pět minut dvanáct pro čistou energetiku

Společné představení připomínek k novele, která má rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů

Pozvánka na pracovní brunch pro novináře

Co:

• Představení a diskuze nad připomínkami zástupců obcí, ekologů a podnikatelů v oboru obnovitelných zdrojů k návrhu novely Zákona o podporovaných zdrojích energie.

Světová zdravotnická organizace: plnění klimatických cílů zachrání milion lidských životů ročně a ušetří biliony dolarů. ČR je zatím zdaleka neplní

Dosažení cílů Pařížské klimatické dohody - tedy postupné ukončení spalování fosilních paliv - může zachránit okolo milionu lidských životů ročně, a to jen díky redukci znečištění ovzduší., Zveřejnila to speciální zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) pro globální klimatický summit, který probíhá od 3. do 14. prosince v polských Katowicích [1].

Evropské fondy už nepodpoří kotle na uhlí, budou vyškrtnuty z kotlíkových dotací

Teď je potřeba pomoci i chudým rodinám zbavit se uhlí

Dnešní představení ATLASU ENERGIE: obnovitelné zdroje jsou klíčem pro evropskou energetickou transformaci


Nový Atlas energie [1], navazující na předchozí úspěšný Atlas uhlí a Atlas masa, dnes v Praze společně představily pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung a Hnutí DUHA. Překlad atraktivní ediční řady publikací shrnujících evropskou situaci s nově zařazeným textem o zemích Visegradu ukazuje ve svých dvaceti kapitolách na konkrétních číslech a příkladech, jak se evropská energetika v posledních dvaceti letech výrazně mění. Snižuje se podíl fosilní energie, výrazně přibývá obnovitelných zdrojů, energetika se decentralizuje a mění se vlastnická struktura.

Hnutí DUHA hledá stážistu / stážistku

Hnutí DUHA hledá stážistu/stážistku pro projekt k volbám do Evropského parlamentu

Hnutí DUHA je nezávislá ekologická nezisková organizace. Nabízíme stáž pro člověka, který nám bude pomáhat s informačními aktivitami o EU a životním prostředí při příležitosti voleb do Evropského parlamentu.

 

Pro koho je stáž v Hnutí DUHA? Pro tebe, pokud

  • máš zájem o evropskou a českou politiku zejména v oblasti životního prostředí,

  • máš čas strávit v Hnutí DUHA půl roku a pracovat minimálně 10 hodin týdně, od ledna do konce června 2019,

Lesy ČR chtějí dál stříkat jedovaté pesticidy v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero

Předchozí nezákonné povolení Správy CHKO Šumava Ministerstvo životního prostředí zrušilo

EU může razantně srazit emise skleníkových plynů. A ještě na tom vydělá

Evropská komise právě zveřejnila novou strategii

Snížení emisí skleníkových plynů o více než 80 % i dosažení nulové bilance emisí (po započítání zachytávání uhlíku) v roce 2050 je možné a evropská ekonomika bude v takovém případě silnější, než pokud se o snižování snažit nebude. To je stěžejní sdělení aktuálně zveřejněné Dlouhodobé strategie EU pro snižování emisí [1].

Stránky