Aktuálně

Návrh zonace NP Šumava zatím nechrání cenné skvosty šumavské přírody

Správa NP zohledňuje především připomínky obcí, ne vědců a ekologů

 

Ministryně průmyslu Marta Nováková změnila pozici a navrhuje zrušení moratoria na zvyšování poplatků z těžby uhlí


Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo návrh novely horního zákona a vypustilo přechodné ustanovení, které by bránilo zvýšit těžební poplatky až do roku 2022. Vyplývá to z podkladů vložených do veřejné databáze připravované legislativy [1].

Hnutí DUHA a Greenpeace to považují za správný a logický krok. Současné znění horního zákona obsahuje pro stát nevýhodné a nesystémové moratorium na zvyšování těžebních poplatků. Vláda, která jasně slíbila zvýšení příliš nízkých poplatků [2], musí napřed prosadit zrušení tohoto moratoria.

Ministerstvo zemědělství nezvládlo rajonizaci lesů

 Letos proto hrozí zvýšené použití nebezpečné chemie

Ministr Richard Brabec by měl omezit skládkování co nejdřív a mířit k oběhové ekonomice

Na skládkách končí zbytečně milion tun kompostovatelných odpadů ročně

Od 1. dubna musejí obce umožnit třídění bioodpadů po celý rok

 Dalším krokem musí být zákaz jejich skládkování od roku 2024

Evropský parlament včera odmítl financovat spalovny a fosilní paliva

Parlament také definitivně schválil směrnici omezující jednorázové plasty

Využije ministr Miroslav Toman rajonizaci lesů pro ochranu před zbytečným kácením a používáním jedovaté chemie?

Poslanci mohou podstatněji zlepšit zdraví lesů jinou aktuální novelou zákona 

ČR zaostává v ochraně klimatu. Poslanci a vláda by měli konečně nastartovat změnu

Nezávislý audit české klimatické politiky a doporučení pro zítřejší jednání Sněmovny o změně klimatu. Společná tisková zpráva asociací ekologických, rozvojových a humanitárních organizací

Stránky