Ekologické zemědělství

Zdravé ekologické zemědělství zajišťuje pestrou krajinu i potraviny, kterým se dá důvěřovat. Farmáři se řídí přísnými pravidly, jejichž dodržování kontroluje stát:

  • používají organické hnojení namísto průmyslových hnojiv,
  • nestříkají pole pesticidy,
  • střídají na polích plodiny,
  • chovají zvířata ve slušných podmínkách,
  • vracejí do krajiny zeleň.

Bio přibývá

Ekologické hospodaření už tvoří více než 11 procent české zemědělské půdy. Ale většinou jsou to pouze louky a pastviny. Hnutí DUHA prosazuje, aby se pravidla ekologického zemědělství používala více také:

  • na polích nebo v sadech,
  • v chovech hospodářských zvířat. 

Zdravější krajina

Ekologické zemědělství zvyšuje rozmanitost zvířat a rostlin na venkově. Potvrdilo to sčítání na desítkách farem z různých evropských zemí. Srovnávalo počty rostlin, motýlů, ptáků či jiných zvířat na průmyslových farmách a ekologických statcích.

  • Víte, že? V Dánsku na ekologických statcích napočítali dvoj- až trojnásobně více ptáků.

Ekologické farmaření chrání půdu a díky rozumnějšímu hnojení z polí stéká do řek menší množství dusíku: na každý hektar až o polovinu méně. Dusík v přehradách a rybnících přispívá k růstu takzvaného vodního květu, který komplikuje letní koupání. Přemnožené sinice a řasy jsou nejen nepříjemné, ale často způsobují také alergické reakce.

Zdravá zvířata

Ekologičtí farmáři zajišťují svým hospodářským zvířatům dostatečně prostorný výběh a dobré podmínky k životu. V ekologickém zemědělství jsou zakázány nelidské velkochovy, kde slepice stráví svůj život v klecích, namačkány jedna na druhé, nebo prasata živoří v boxech na železných roštech. Zvířata dostávají kontrolovaná krmiva z ekologického zemědělství a zdravým kusům se nesmí rutinně podávat antibiotika nebo hormony. Taková pravidla se projevují na životní pohodě zvířat. Navíc se tak na náš stůl dostávají potraviny, kterým se dá důvěřovat.

Život na venkově

Biostatky oživují český venkov. Místo (dovezených) chemikálií používají (místní) lidskou práci. Proto zaměstnávají o 10–20 procent více rukou než průmyslové farmy a také: peníze zůstanou doma, točí se v místní ekonomice, a pomáhají tak její prosperitě.

Štítky: