Publikace

Útlum uhlí: Kdo vypíná první?

Pořadí odstavování uhelných elektráren dle kritéria Uhelné komise.

 

Uhelná komise na svém zasedání 5. června 2020 v Prunéřově schválila kritérium, podle kterého se mají seřadit zdroje spalující uhlí. Kritérium je postaveno na emisní intenzitě, tedy na tom, kolik emisí CO2 vznikne na jednotku vyprodukované energie. Zdroj s nejvyšší emisní intenzitou by pak měl být odstaven jako první, poté zdroj s druhou nejvyšší intenzitou a tak dále. Návrh kritéria předložila komisi její odborná pracovní skupina číslo 2, která má na starosti legislativu a kritéria zdrojů.

Obnovitelné zdroj energie - Výzkum Focus

Kvantitativní výzkum agentury Focus, reprezentativní na populaci ČR ve věku 18 a více let. Dotazník obsahuje 9 otázek, sběr dat probíhal 6. – 24. prosince 2019 na 1006 respondentech.

 

Evropa pro moderní ochranu krajiny a půdy

O čem jsou evropské strategie Od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biologickou rozmanitost do roku 2030?

Jak vytvořit metodiku zero waste v obci

V této publikaci se podrobně seznámíte s koncepcí zero waste a dozvíte se, jak využít tuto strategii přímo ve vaší obci, nebo komunitě. Doufáme, že se stane užitečným pomocníkem na vaší cestě ke snížení množství odpadu.

Zero Waste Masterplan

Tato metodika je určena pro úředníky místních samospráv, politiky, aktivisty, odborníky na odpadové hospodářství, urbanisty a další zájemce, kteří usilují o ambiciózní proměnu svého města v některé z následujících oblastí:

- řešení odpadové krize nebo změna systému, který přejde od důrazu na nakládání se zbytkovým odpadem k oběhovému hospodářství;

- vytváření pracovních míst a vhodných příležitostí k podnikání pro místní firmy;

- rozšíření udržitelného a zdravého životního stylu;

Budoucnost farmářství od datových gigantů k silným farmářům

Společně s Friends of the Earth Europe vydáváme zprávu „Budoucnost farmářství”, ve které varujeme před jednostranně pozitivním pohledem na tzv. digitální či precizní zemědělství a upozorňujeme na významná rizika, která přináší.

Zavedení masivního využívání digitálních technologií je často představováno jako lék na problémy současného zemědělství. Má pomoci zemědělcům nasytit rostoucí populaci skrze nižší náklady a vyšší výnosy, a zároveň zlepšit stav životního prostředí v zemědělské krajině skrze nižší užívání umělých hnojiv či pesticidů.

Stránky