Publikace

Aktualizace analýzy převodu peněžních prostředků určených na sanace a rekultivace z účetní rezervy na vázaný účet z hlediska dopadu na hnědouhelné těžební společnosti

Aktualizace analýzy převodu peněžních prostředků určených na sanace a rekultivace z účetní rezervy na vázaný účet z hlediska dopadu na hnědouhelné těžební společnosti

Tato analýza navazuje na přechozí analýzu z března 2021 a aktualizuje údaje o stavu vázaných účtů, jež mají mít za dosavadní těžbu firmy vyčleněny na zajištění sanace a rekultivace po těžbě a na schopnost převést na tyto vázané účty zbylé peníze z účtů analytických. Stav vázaných účtů a odhad rizik, že těžební společnosti nebudou schopny převést potřebné finance, jsou zásadní pro posouzení možných komplikací při rekultivaci a sanaci po těžbě, což jsou nutné podmínky úspěšné transformace uhelných regionů.

Veselíčko - návrh změn v nakládání s odpady

Na nakládání s odpady budou mít velký vliv snahy Evropské unie o klimatickou neutralitu, které se již nyní promítají ve snaze Evropského společenství o oběhové hospodářství. Cestou k naplnění klimatické neutrality a oběhového hospodářství je strategie zero waste. Jejím základem je stanovit si cíl produkovat v budoucnu minimum odpadu a hledat cesty, jak se k tomuto cíli dopracovat. Doporučujeme obci Veselíčko, aby se stala jednou z prvních bezodpadových obcí v České republice.  

Otevřený dopis ministru Jurečkovi a jeho nástupci Nekulovi

Pro dosažení cílů nové vlády je potřeba změnit návrh nastavení zemědělských dotací

Jak dosáhnout evropských cílů: Evropská města ukazují, jak lze předčit požadavky evropské odpadové směrnice

V březnu 2020 Evropská unie zveřejnila obsah Akčního plánu pro oběhové hospodářství, jehož základem je zero waste strategie. Je součástí Evropské zelené dohody a cílí na urychlení přechodu členských států k bezuhlíkové budoucnosti. V červenci 2020 pak uplynula lhůta, během níž měly členské státy transponovat balíček odpadové legislativy z roku 2018 obsahující změny směrnic o odpadech, skládkování nebo o obalech.

Energetická revoluce: jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv

Růst průměrné globální teploty v důsledku činnosti člověka – především spalování fosilních paliv – se dostává do středu veřejného a politického zájmu. Příčinou jsou především prohlubující se negativní dopady klimatické změny, stále přesnější vědecké analýzy a predikce, obrovská vlna občanské angažovanosti a odvážná vystoupení mladých lidí ve studentském hnutí Fridays for Future.

Stránky