Šumavskou divočinou vodou a (pra)lesem: Vltava a Mrtvý luh, Boubínský prales, Radvanovický hřbet

EXKURZE JE NAPLNĚNA - přijímáme pouze náhradníky

Během třídenní exkurze se vypravíme do šumavské horské divočiny i do údolí, kde se setkáme s vodou v mnoha jejích rozmanitých podobách.

Zavítáme k proslulému Boubínskému pralesu s nedotčenou přírodou, ale i do okolních méně známých divokých lesů místní Boubínské hornatiny (např. k Milešickému pralesu). Na Radvanovickém hřbetu v národním parku Šumava se zblízka setkáme s lesem zasaženým kůrovcem a vichřicemi, avšak ponechaným svému nespoutanému vývoji.

Druhá polovina exkurze bude ve znamení šumavské vody, tekoucí i stojaté. Navštívíme vzácná a svébytná (a běžně nepřístupná) šumavská rašeliniště Spálený a Mrtvý luh a okusíme je doslova na vlastní kůži: zčásti budeme putovat jejich místy podmáčeným terénem. Setkáme se se Studenou Vltavou s bobřími hrázemi. Seznámíme se s tím, jak se na Šumavě revitalizují a obnovují rašeliniště i horské potoky poškozené terénními úpravami v období před vznikem národního parku.

Na trase nebudou chybět ani šumavské louky s pozůstatky starého německého osídlení.

Večery budeme trávit na tábořišti na Soumarském mostě na břehu Teplé Vltavy, za pěkného počasí společným posezením u ohně.

Termín

  • 14. - 17. 7. 2022

Ubytování

  • Ve vlastních stanech nebo v chatkách v kempu na Soumarském mostě na břehu Vltavy

Cena

  • Účastnický poplatek činí 1500 Kč.
  • Zahrnuje: náklady na společné cesty vlakem, náklady na odborného průvodce a další organizační náklady celé akce. Nezahrnuje jídlo a úhradu nocování v kempu na Soumarském mostě.
  • Stanovenou částku účastník platí předem po přihlášení na exkurzi, a to převodem na účet.

Přihláška

Přihlásit se můžete vyplněním jednoduchého formuláře zde. Neváhejte, neboť počet účastníků je omezen.
Přihláška je nezávazná a po jejím obdržení vám pošleme další informace o akci. Přihlášení na akci je závazné po odeslání účastnického poplatku.


V případě dotazů pište na marcela.povolna@hnutiduha.cz.