Prezidentské volby

Co si myslí prezidentští kandidáti a kam chtějí vést Česko?

Hnutí DUHA oslovilo všechny kandidáty s průzkumem, co si myslí o divočině v tuzemské krajině nebo naší závislosti na ropě a uhlí. Také jsme se ptali, jak oni sami doma třídí odpad.

Podívejte se na výsledky.

 

Programy na snižování závislosti na fosilních palivech

Místo pro divočinu v české krajině

Práva občanů ovlivňovat okolí svého domova

Jak zmírňovat následky globálních změn podnebí

Kolik druhů odpadu doma třídí

Jiří Dienstbier 3
Jan Fischer 4
Táňa Fischerová 4
Vladimír Franz ? 3
Zuzana Roithová  ? 5
Karel Schwarzenberg ? 3
Přemysl Sobotka ? 2
Miloš Zeman

?

2

Jana Bobošíková neodpověděla.

Celé znění odpovědí a otázek

Kliknutím na otázku v prvním řádku tabulky srovnejte, co odpověděli jednotlivý kandidáti na danou otázku.

Kliknutím na jméno kandidáta si projděte plné znění odpovědí.

Vysvětlivky

Podporuje ekologický návrh


Částečně podporuje ekologický návrh


Není výslovně proti, ale nepodporuje návrh

Je proti ekologickému návrhu

 Snižováním emisí a rozvojovou pomocí

Jedním z těchto opatření

? Nejasná odpověď

Číslo u páté otázky vyjadřuje počet druhů odpadů, které kandidát doma třídí. (Nezapočítáváme příležitostné třídění – například kompost na chalupě.)