Duchcov

Snažíme se chránit zeleň ve městě i v jeho okolí. Připravujeme setkání veřejnosti s ekologickými zemědělci a chovateli zvířat. Hodláme se také spolupodílet na vytváření fungujícího systému třídění odpadů v našem městě.

 

 

Duchcov

Milan Panc

Sadová 1248/8
419 01 Duchcov

tel.: 737 635 159
e-mail: panc.m@centrum.cz