Brno

Město pro lidi

Chceme, aby se Brno rozvíjelo směrem k modernímu městu, ve kterém se dobře žije jeho obyvatelům. Zaměřujeme se proto především na dopravu podporujeme rozvoj cyklistické infrastruktury, pořádáme cyklojízdy. Stojíme za projektem Brněnské Cykloguerilly. Jsme součástí platformy “Dejchej Brno”, která prosazuje opatření na omezení automobilové dopravy, jejímž účelem je vyčistit brněnské ovzduší.

Usilujeme o to aby Brněnské nádraží zůstalo v centru spolu s dalšími iniciativami souhlasíme s tím, aby se otázka jeho polohy rozhodla referendem současně s komunálními volbami v roce 2014.

Spolupořádali jsme “Den města”, živou vizualizaci jiného přístupu k veřejnému prostoru pod heslem: “Vraťme městu jeho lidskost a půvab!”

Našim dlouhodobým cílem je pomoct vytvořit platformu občanských iniciativ, která by se mohla stát konstruktivním partnerem magistrátu při tvorbě opatření, která mají podstatný vliv na kvalitu života v našem městě.

Jaderná rizika v Jihomoravském kraji

Informujeme brněnskou veřejnost o rizicích jaderné energie v jejich okolí. Za tímto účelem pořádáme během roku tématické přednášky a debaty.

Pomáháme místním sdružením na Vysočině, která nesouhlasí s výstavbou úložiště jaderného odpoadu na území svých obcí.

Lesy kolem Brna

V Lesoochranářské skupině - přezdívané LOS - monitorujeme hospodaření v lesích v okolí města Brna, pořádáme exkurze a výlety a snažíme se aktivně přispět k ochraně lesů a lesních rezervacích. Pečujeme o kousky lesa v okolí Macochy v Moravském krasu, kde chráníme vzácné semenáčky před přemnoženou srnčí a mufloní zvěří. Usilujeme o návrat velkých predátorů na Drahanskou vrchovinu, pořádáme přednášky pro veřejnost.

Monitorujeme největší lesoochranářský problém jižní Moravy - situaci v Biosférické rezervaci Dolní Morava, evropsky významné lokalitě, kde díky vlivu průmyslové a myslivecké lobby najdete největší české holoseče.

 

Odebírejte novinky z Hnutí DUHA Brno: