Evropské fondy

Miliardy korun z evropských fondů mohou v České republice pomoci snížit znečištění a rozhýbat zelené technologie – nebo skončí ve škodlivých mamutích stavbách. Priority pro léta 2007 až 2013 jsou již stanoveny a prostor ke změnám je omezený. V roce 2013 se však rozhodne o tom, do jakých opatření by měly evropské peníze směřovat v letech 2014-2020.

Hnutí DUHA s ekologickými organizacemi z dalších států i z Bruselu prosazují  sadu důležitých opatření, jež zajistí:

 • více evropských peněz do opatření na zvýšení energetické efektivity a snížení spotřeby energie o desítky procent,
 • více peněz do moderních a perspektivních čistých odvětví,
 • výraznou podporu ekologicky příznivých druhů dopravy,
 • financování ekologických projektů, jako je ochrana přírody nebo čištění řek,
 • aby každý projekt musel dodržovat základní ekologické standardy;
 • že rozhodování o projektech bude transparentní, aby se předešlo korupci.

Evropské peníze by mohly znamenat velký krok dopředu hned v několika oblastech, například v:

 • Čisté energetice – především granty či výhodné půjčky pro obce či domácnosti na zateplení budov, energeticky účinné vytápění či využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Recyklaci odpadu – města a obce potřebují peníze na zavádění lepších recyklačních služeb, aby třídit odpad bylo stejně snadné jako jej sypat do popelnice.
 • Ekologicky šetrné dopravě – zejména podpoře železniční dopravy, rozvoje integrovaných dopravních systémů veřejné dopravy, při obnově vozového parku. 
 • Šetrných opatřeních v krajině na ochranu před povodněmi.
 • Vyčištění řek – financováním čističek odpadních vod v řadě měst a obcí.
 • Ekologickém zemědělství – příspěvky na šetrné hospodaření zlepší nabídku biopotravin v obchodech a omezí postřiky pesticidy a průmyslovými hnojivy.

Hnutí DUHA je součástí neformální koalice ekologických organizací, která prosazuje zapracování konkrétních priorit do jednotlivých operačních programů.

Bližší informace o konkrétních prioritách lze nalézt na http://www.zelenykruh.cz/cz/eu-centrum/ a na adrese vfzp@hnutiduha.cz