Biopaliva

Bionafta či etanol pro auta mohou mírně přispět ke snížení naší závislosti na dovozu ropy, který stojí českou ekonomiku přes sto miliard korun ročně.

Mají velká rizika

Ale velké nasazení automobilových biopaliv má také rizika, kterým se musíme vyhnout:

  • Energeticky náročná výroba: Biopaliva do aut (na rozdíl například od větrných či solárních elektráren) někdy ušetří jen o málo více energie, než kolik se spotřebuje při jejich výrobě.
  • Průmyslové zemědělství: Pěstování řepky, kukuřice nebo cukrové řepy vyžaduje velké dávky pesticidů a průmyslových hnojiv. Způsobuje znečištění vody a erozi půdy.
  • Obětované lesy: Některá biopaliva – hlavně palmový olej z tropické Asie – se pěstují na velkých plantážích, které vznikají kácením tropického pralesa.

Lepší energetické plodiny

Energetické plodiny k výrobě elektřiny a tepla mají daleko lepší výsledky než motorová biopaliva. Zemědělské půdy nemáme nekonečně mnoho. Proto je většinou mnohem chytřejší jeden hektar využít pro energetické plodiny než k produkci bionafty či etanolu.

  • Víte, že? Plocha, kterou bychom potřebovali, pokud chceme pouhých 10 % české spotřeby ropy nahradit biopalivy, by stačila na vypěstování energetických plodin potřebných k výrobě elektřiny pro polovinu českých domácností.

Pro elektrárny a teplárny se nepoužívají potravinářské komodity, takže pěstování energetických plodin nezvyšuje ceny. A pěstování je obvykle šetrnější vůči krajině: nevyžaduje tolik agrochemikálií.

Řešení

Hnutí DUHA ve své iniciativě Velká výzva prosazuje, aby stát namísto motorových agropaliv pro auta více podporoval pěstování energetických plodin pro malé obecní výtopny, které zároveň vyrábějí elektřinu. Chceme, aby vláda prosazovala příslušné změny v evropské legislativě.
 
Pokud ministři přeci jen hodlají podporovat také motorová biopaliva, musí pro ně platit nové konkrétní, závazné ekologické standardy. Některé z nich už jsou součástí evropské legislativy, ale další by měla doplnit česká vláda. Pravidla musí zajistit:

  • Účinné snížení exhalací skleníkových plynů.
  • Pěstování podle pravidel ekologického zemědělství.
  • Vyloučení plodin z plantáží, které vznikly na místě vzácné přírody nebo vytlačují drobné rolníky z jejich polí.

Více informací

Biopaliva v autech: Informační list Hnutí DUHA o biopalivech (pdf, 99 kB)

Štítky: