Publikace

Šumava - národní park rašelinišť, pralesů a kůrovce

Šumava patří mezi klenoty českého přírodního dědictví. Rozsáhlá rašeliniště, pralesovité porosty horských smrčin a budčin, divoké řeky, ledovcová jezera i mokřady Vltavského luhu tvoří pestrou mozaiku vzácných přírodních biotopů.

Kalendář českého ovoce a zeleniny

52 / 51 / 13 / 10

Prales u pramenů Vltavy

Pod Černou horou na Šumavě se sbíhají desítky pramínků, jež dávají vzniknout bájemi opředené řece Vltavě. Toto podmanivé místo odedávna láká poutníky i turisty. Málokdo však ví, že právě kolem pramenů Vltavy se dochoval zbytek vzácného horského smrkového pralesa – typického pro Šumavu.

Stránky