Spalovny

Spalovny jsou nepotřebné, drahé, vyrábějí tisíce tun toxického odpadu a hlavně: plýtvají recyklovatelnými surovinami.

  • Víte, že? Z každé spálené tuny odpadků vzniká 300 kilogramů jedovaté škváry a popílku, které se musejí ukládat na speciálních skládkách.

Česká republika může snižovat množství odpadků, které končí na skládkách. Máme však na výběr, jak to udělat: kombinací recyklace s výrobou energie ze zbytkového odpadu, nebo výstavbou obřích spaloven.

Spalovny kontra recyklace

Řešením nejsou obří spalovny komunálního odpadu, které plánují politici v některých krajích. Používaly by totiž nevytříděné odpadky z popelnic a pohltily by statisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Každou tunu takto zbytečně spáleného materiálu musíme nahradit přírodními surovinami a ty někde pokácet, vytěžit v dolech nebo lomech či vyrobit. Těžba poškozuje krajinu a vzniká spousta toxických odpadů.

Spalovny vyrábějí elektřinu a teplo, ale recyklace stejných odpadků by mnohem více energie ušetřila.

  • Víte, že? Spalovna z jednoho kilogramu plastů vyrobí asi 19 megajoulů energie. Ale recyklace stejného množství plastů oproti výrobě z přírodních surovin ušetří asi 50 megajoulů.

Drahé spalovny

Ministerstvo životního prostředí před lety nechalo u ekonomů z Univerzity Karlovy spočítat, které řešení je výhodnější: velké spalovny s výrobou energie, nebo recyklace jako v Německu? Experti zjistili, že spalovny by měly větší investiční i provozní náklady. Takže aby se splatily, rostly by také poplatky za svoz popelnic.

Megaspalovny se nyní plánují:

  • v Karviné,
  • u Plzně,
  • na Vysočině,
  • u Mostu,
  • v Olomouckém kraji.

Víme, jak na to

Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o odpadech, který rodinám usnadní třídění a recyklaci odpadu. Česká republika recykluje pouhou čtvrtinu odpadků, přitom v Německu a jiných zemích využívají více než 50 procent komunálního odpadu.

Zbytkový odpad, ze kterého jsou vytříděny recyklovatelné suroviny, lze využít k výrobě energie. Proto Hnutí DUHA podporuje chytré projekty: například bioplynové stanice, kde používají zelené odpadky, nebo přepracování zbytků na palivo pro cementárny.

Společně proti spalovnám

Můžete se na nás spolehnout - víme jak na to. V roce 2009 jsme prosadili snadnější třídění a lepší recyklaci do tehdejšího zákona.

Naše práce je možná pouze díky drobným darům lidí, jako jste vy.

 >> Přidejte se a společně budeme úspěšní.

Štítky: