>> Rozmanité víkendy s Hnutím DUHA a Priatelia prírody
Prodlužte se léto: blíží se další Rozmanitý víkend, tentokrát hlavně o permakultuře.
>> Šumava
...jestli jejich srdce bije pro Šumavu.
>> Šumava
Prestižní evropská cena za ochranu Šumavy a mezinárodní porozumění putuje poprvé do střední Evropy.


Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.
Chcete poznat (nejen) krajinnou rozmanitost (nejen) Bílých Karpat na obou stranách hranice? Zajímáte se o možnosti záchrany zbytků luk, remízků, památných stromů, ovocných sadů, hlavových vrb, mezilidských vztahů a vztahů ke krajině?
19.9.2014, Rubrika: